Sabtu, 24 Mac 2012

Masa lepas sesuatu yang sangat jauh

Benar, masa lepas sesuatu yang sangat jauh.
Jika anda terlewat satu saat anda dengan hal tersebut sejauh lebih kurang 3juta kilometer. Kenapa?

Alasan

1) Hubungan ruang-masa
Ruang dan masa adalah suatu parameter saling berhubungan, dari aspek relativiti, koordinat ruang dan masa disatukan sebagai koordinat ruangmasa. Ruang dihubungkan seperti berikut,

r=ict, diterbitkan dari Pitagoras mudah, r2=-(ct)2, geodesik ruangmasa, s2=r2+(ct)2, jika s=0, iatu ruang masa mendatar maka, 0=r2+(ct)2 --> r2=-(ct)2.

r=ruang, i=nombor khayalan, c=pemalar laju cahaya dan t=masa. Jika diperihal dalam bentuk unit tabii (natural unit), persamaan tersebut menjadi, r=it. Masa adalah menjadi khayalan parameter fizik kepada ruang.


Rajah 0: Masa

2) Arah masa
Belum ditemui lagi kewujudan vektor masa yang berbalik, sekadar di atas kertas. Secara klasik, andaian telah dibuat bahawa vektor masa boleh berpatah, iaitu: 1)vektor masa entropi, 2)vektor masa kosmologi. Jika secara psikologinya, ia dikenali sebagai vektor masa psikologi.

Dari aspek kuantum pula tercantum dalam simetri disrit kuantum iaitu, CPT, T=simetri masa.

Tak pernah kita lihat cawan yang pecah tercantum kembali!

Kesimpulan
Masa yang lepas adalah sesuatu yang sangat berharga jika ia dinilai dari aspek kuantitinya iaitu jarak. Oleh itu kenangilah orang disekeliling kita, ibu, bapa, adik-beradik dan keluarga. Lakukanlan sesuatu yang berharga dan terbaik untuk agama, diri kita dan maruah.

Wallahu a'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan