Sabtu, 3 Disember 2011

Bergelung lwn Bertetali

Teori tetali (TT) didominasi oleh fizikawan Amerika Syarikat dan Kerajaan Britain (dikenali sebaga ahli fizik kuantum), manakala Kuantum Graviti Bergelung (KGB) pula didominasi oleh negara-negara Eropah dan Rusia (kebanyakan daripada mereka adalah pemuka-pemuka teori relativiti). Teori-teori tersebut saling berlawanan untuk menyatakan haq (kebenaran) masing-masing. Bezanya adalah KGB menguantum kelengkungan ruang-masa dan TT tidak, KGB diperihal dengan 4matra sahaja, manakala TT diperihal dengan 10, 11 dan 23matra, KGB tidak memerihal sebarang zarah tolok untuk interaksi graviti seperti TT yang memerihal zarah tolok bagi graviti adalah graviton berspin-2.

Secara ringkasnya, KGB langsung menguantumkan ruang-masa bagi graviti. Manakala TT pula memerihal sesuatu objek ringkas (tetali atau 1-objek) untuk menyatukan kedua-dua teori (kuantum dan graviti), namun TT tersebut memerlukan sedikit rawatan iaitu, adisimetri dan matra lebihan. Apapun kedua-duanya mempunyai niat yang sama iaitu menyatukan teori kuantum dan teori graviti.

Tujuan pos ini adalah untuk berkongsi sedutan sitkom popular, The Big Bang Theory yang mana berlakunya pergaduhan di antara ahli fizik TT dan KGB. Memang menarik, saya ambil video ini daripada Youtube.
[Nota: Abaikan permulaan video tersebut]

--Selamat Menonton--