Isnin, 17 Disember 2012

Warna Violet

Warna-warni betul blok binaan alam sarwajagat ni. Lepton juga berwarna, warna Violet, kuark berwarna violet dalam Kuantum Kromodinamik. 'Warna' yang dimaksudkan bukanlah ia tampak berwarna secara lahiriyah, tetapi 'warna' adalah nama lain bagi cas zarah. [Kuark mempunyai warna hijau, biru dan merah]

Membuatkan saya tersenyum apabila Jogesh Pati dan Abdus Salam memerihalkan Lepton juga berwarna seperti kuark-kuark yang lain. Kita tidak lagi memerihalkan SU(3)xSU(2)xU(1) sebagai kumpulan simetri Model Lazim, tetapi SU(4). [Kuark mempunyai warna hijau, biru dan merah]

Saingan kepada teori SU(4) adalah SU(5) dari Howard Georgi dan Sheldon Glashow. Tapi yang lebih mendominasi dalam teori fizik zarah adalah SU(5) kerana banyak ramalan yang dibuat seperti kewujudan boson X dan Y, penguantuman cas yang memberikan implikasi kewujudan magnet ekakutub (magnetic monopole; secara tabiinya magnet sememangnya dipole-dua kutub), pereputan proton dan pencabulan nombor kuantum B (baryon) - digantikan dengan nombor kuantum B-L (baryon tolak nombor lepton).

Artikel asal Model Pati-Salam boleh diperolehi daripada pautan ini. Klik di sini

[Senyum]

:-)

Wallahu'alam

Rabu, 12 Disember 2012

Terima kasih Mak Long Emmy

:-)

Dimaksudkan dalam tajuk pos di atas ialah ucapan penghargaan kepada fizikawan perempuan, Emmy Noether. Beliau merupakan anak pertama daripada empat adik-beradik (Mak Long) dan juga ahli matematik Jerman, tetapi hasil kerja beliau mendapat tempat dalam fizik.

Secara ringkas beliau menghubungkan di antara "fizik simetri" (atau khususnya mengenai invarians) dengan "keabadian kuantiti". Beliau menerbitkan melalui ketumpatan Lagrangian dengan penjelmaan sesuatu simetri. Sebagai contoh, simetri translasi ruang (spatial translation symmetry) yang terkandung dalam penjelmaan Poincare (gabungan penjelmaan Lorentz dan translasi) telah menerbitkan prinsip keabadian momentum. Begitu juga translasi ke atas masa, telah menerbitkan prinsip keabadian tenaga.

[Translasi ruang; f(x,t) --> f(x+a,t), translasi masa; f(x,t)--> f(x,t+a)]

Hasil kerja beliau juga mendapat pujian daripada kebanyakan ahli fizik seperti Herman Weyl dan Albert Einstein dan pernah Einstein menukilkan, kalau kerana hasil kerja Noether fizik kita menjadi lebih baik. Beliau juga diakui genius dikalangan wanita.

Bukan apa saya sedang membaca tentang simetri terutamanya yang melibatkan tolok-tolok interaksi (EM, lemah dan kuat) untuk memahami Teori Kesatuan Gedang. Jika membaca tentang Teori Tolok, meskipun teori ini agak moden, kita mesti juga membaca kerja beliau. Saya teringat nasihat Gerard 't Hooft (pemenang hadiah Nobel dalam penormalan semula kuantum), beliau menyarankan kita supaya jangan lupa membaca bahan-bahan akademik atau artikel-artikel klasik jika nak mempelajari fizik teori.

Saya ada makalahnya yang diterjemahkan, malangnya saya menulis pos ini dalam komputer riba adik saya. Jika tak saya akan turut melampirkan makalahnya.

Usahanya terkesan dalam fizik era moden

Seterusnya saya melampirkan prinsip keabadian kuantiti (dalam fizik moden) yang diterbitkan daripada usaha/idea beliau.

Translasi ruang --> keabadian momentum, p
Translasi masa --> keabadian tenaga, E
Putara ruang --> keabadian momentum sudut, J
[3 di atas terkandung di dalam Penjelmaan Poincare dan Lorentz]

Penjelmaan tolok simetri U(1) --> kewujudan cas elektrik
Penjelmaan tolok simetri SU(2) --> Isospin (analogi kepada spin, dan digunakan ke atas untuk memahami proton dan neutron)
Penjelmaan tolok elektrolemah SU(2)xU(1) --> terbitan daya elektrolemah
Penjelmaan tolok elektrolemah SU(3) --> kuark 'perasa' (up, down, charm) dan kuark 'warna' (merah, biru dan hijau), dalam Kuantum Kromodinamik (QCD) kita menggunakan 'warna' berbanding 'perasa'. Tambahan pula QCD sememangnya memaksudkna 'warna'.

-----------------------------
Berkenalan dengan Emmy

RAJAH 1: Emmy Noether
Sekali imbas melihat gambarnya terasa macam amah/pembantu rumah pun ada. Seterusnya saya lampirkan gambar-gambarnya yang lain. Klik di sini 

Sabtu, 8 Disember 2012

Ketidakapa-apaan

Ketidakapa-apaan atau diInggeriskan "Nothingness"

Ya, dalam medan kuantum memang wujud akan sesuatu yang tidak wujud itu dikenali sebagai "vakum". Saya sangat ralit dengan pengetahuan tentang "vakum" tersebut setelah membaca risalah kecil Syarahan Perdana Keprofesoran Lim Swee Cheng tentang kekalutan dan fraktal, pada masa yang sama juga beliau menjelaskan tentang vakum kuantum.

Perbincangan ringkas kali ini, kita akan cuba berbicara tentang "ketidakapa-apaan" atau vakum dari aspek kuantum.Terlebih dahulu kita takrifkan ruang vakum terkuantum dengan menggunakan ruang Hilbert seperti berikut, |0> ; kita menggunakan notasi vektor-Ket untuk ruang vakum. Takrifan tersebut dikembangkan dengan pencirian berikut;

A|0>=0 ; A adalah pencerap (boleh cerap/observable) dan |0> adalah ruang vakum

Pencerapan dan pengukuran ke atas ruang vakum |0>, adalah sifar, yang mana tafsiran fiziknya bermaksud, pengukuran secara kuantum bagi sesuatu parameter fizik yang termuas ciri Hermitiannya ke atas ruang vakum memberikan implikasi tiada apa-apa (Berserabut bukan penjelasan ayatnya, hehehe.... Begitulah saya belajar fizik dahulu)

Hasilnya tidak tertakrif, bermaksud, (secara matematiknya) pengoperasian sesuatu operator ke atas fungsi gelombang (keadaan/ruang) tidak memberikan nilai yang tunggal atau singular dengan kata lain, setiap kali pengukuran parameter fizik yang kita lakukan akan memberikan nilai berbeza-beza. Hal ini,  boleh kita tafsirkan dengan persamaan berikutnya

< 0 | A | 0 >≠0 , iaitu purata pengukuran yang dilakukan ke atas ruang vakum adalah tidak sama dengan sifar, ruang vakum atau ruang ketidakapa-apaan memberikan nilai atau keputusan, ironik bukan. Kita juga mengenali dengan nama VEV (vacuum expectaion value) atau Nilai Ketakpastian Vakum.

Tafsiran Fizik

Baik, beginilah maksudnya, kita ambil contoh; kita nak mengukur tenaga (operator bagi tenaga ditulis E)bagi sesuatu keadaan vakum (yang ditulis |0> ), secara kuantumnya pencerapan atau pengukuran tenaga tersebut adalah sifar (tiada apa-apa pencerap didapati), E|0>=0, tetapi purata pengukuran keatas ruang vakum tersebut adalah tidak sama dengan sifar < 0 | A | 0 >≠0 , dan kita tahu secara relativistiknya E=mc2, bermaksud E memberikan implikasikan kewujudan jisim iaitu m.

Begitu jugalah pengukuran keatas p (momentum).

Sebelum letupan besar berlaku, alam semesta ini adalah vakum (tiada apa-apa yang tercerap, meskipun ruang dan masa menurut beberapa pendapat ahli fizik yang lain).

Sebelum teori pengembangan alam semesta di perkenalkan, Einstein telah memperkenalkan Pemalar Kosmologi di dalam persamaan Teori Kenisbian nya, kerana beliau menganuti fahaman Keadaan Statik (alam semesta terjadi dengan sedia adanya, dulu, kini dan selamanya), oleh itu beliau membakul sampahkan pemalar tersebut, selepas penemuan anjakan merah melalui teleskop Hubble. Namun, kosmologis akhir-akhir ini terpaksa mengutip semula Pemalar Kosmologi tersebut kerana pengembang alam semesta kini tidak tekal dengan teori yang sedia ada, kerana kewujudan TENAGA VAKUM pada awal kejadian alam semesta menyebabkan alam semesta ini mengembang.

Tahu tak, dalam fizik zarah, keadaan paling bawah dengan tenaga kuantum yang paling stabil adalah sesuatu yang tidak stabilnya. Pelik bukan! Tak hairanla mekanisme Higgs diusulkan untuk memerihalkan hal ini dan keadaan vakum itu juga memberikan tenaga dengan kata lain wujudnya zarah berjisim dalam ruang tersebut

Wallahu a'lam

Isnin, 1 Oktober 2012

Tindakan Berhantu Keatas Jarak


Kuantum Mekanik berhantu?
Ya benar. Inilah yang digelar oleh saintis ke atas makalah Einstein, Podolsky dan Rosen (tentang konsep EPR) - iaitu Spooky Action at Distance atau terjemahannya, Tindakan Berhantu Ke atas Jarak.

Saya ringkaskan disini.
Terdapat dua zarah berspin separa 1/2 (fermion) yang terhasil daripada pereputan zarah induk berspin-0 (skalar). Tanpa mengenepikan Hukum Keabadian, yang turut juga berlaku ke atas "spin", maka persamaan tersebut boleh ditulis seperti berikut. Zarah Induk--> 2Zarah Reputan (0-->1/2 + -1/2). Petunjuk: 1/2=Up, -1/2=Down, 0=Zarah skalar.

2 Zarah reputan, salah satu perlu jadi "Up" atau "Down".

Nah, di sinilah "Konsep Pengukuran" menjadi peranan. Jika dua zarah reputan itu di pisah jauh (satu di bumi dan satu lagi di bulan). Oleh itu kita perlu mengukur atau mencerapnya, kerana kedua-dua zarah mikro tersebut memenuhi Prinsip Ketakpastian Heisenberg (kebarangkalian yang unik). Katakan jika zarah di bumi itu kita cerap atau ukur adalah "Up", maka sudah tentu di bulan itu "Down" dan begitulah sebaliknya.

Ujikaji Gendaken (Imajinasi) ini mengilhamkan dua postulat: 1)Hidden variable (Pemboleh ubah tersembunyi) dan 2)Spooky Action ata Distance (Tindakan Berhantu Keatas Jarak). Tetapi John Bell mencadangkan idea untuk berujikaji Konsep EPR tersebut, beliau mendapati bahawa Pemboehubah Tersembunyi di tolak. Dan ini diperkukuhkan dengan hasil ujikaji sebenar oleh Anton Zeilinger. Yang tinggal adalah Spooky Action at Distance

Namun Ahli Relativiti (Relativis) tidak menyukai idea tersebut, kerana idea tersebut telah mencabuli prinsip asas relativiti mereka, iaitu kemalaran laju cahaya. Iaitu, jika dua zarah yang belum dicerap itu (entanglement atau berada dalam keadaan kebegeliutan), kemudian dipisah jauh sekali, lalu kita mencerap salah satu zarah tersebut (katakan "Up") lalu zarah satu lagi akan menerima maklumat terus dan memberikan hasil cerapan yang berbeza, iaitu "Down". Ini menunjukkan terdapat satu medium yang melampaui laju cahaya yang memaklumi zarah satu lagi perlu menjadi "Down"

Nanti kita akan cuba membincang tentang idea teleportasi yang mana di aplikasikan dalam filem-filem sains fiksyen seperti Star Wars iaitu menghantar seseorang ke tempat lain. Insyaallah. :-)


KM 177.5

Semalam saya pergi ke Balai Polis Bandar Baharu Serdang (Kedah) untuk membuat laporan polis akan kemalangan saya bersama adik lelaki saya dan isteri beliau. Saya tiba dengan bertongkat dan beranduh. Kami dilayan dengan baik sekali oleh Sarjan Sabri dan Koperal Andura. 

Untuk makluman pembaca, ingatan saya sangat terhad, saya tidak dapat mengingati apa yang berlaku sehinggakan memori saya dua hari sebelum Aidilfitri sehingga dimasukkan ke KMC (Kedah Medical Centre) seminggu selepas di Hospital Taiping, saya tidak ingat langsung - seolah-olah memori saya dipadam. Manakala ketika di KMC pula saya hanya mengingat sedikit sahaja, meskipun rakan, sanak-saudara dan jiran datang melawat dan berbual dengan saya tetapi selepas itu saya tidak ingat langsung bahawa saya berbual dengan mereka, teruk betul ingatan ketika itu. Jadi saya memohon kepada rakan-rakan, sanak-saudara dan jiran sekirannya saya tidan dapat ingat hal tersebut.

Berbalik kepada tentang saya membuat aduan, polis tersebut bertanya kepada saya sama ada saya masih mengingati kejadian tersebut?

"Saya tak ingat langsung tuan" balas saya

Lalu sarjan menceritakan kepada saya kejadian tersebut daripada laporan dan bukti-bukti yang sedia ada.
Terdapat dua pembuat aduan; 1)Pemandu kereta 2)Penunggan motorsikal. Kejadian itu berlaku di KM177.5 arah utara (susur keluar tol di Bandar Baharu, Serdang). Penunggang motorsikal membuat aduan bahawa saya yang melanggar beliau, tetapi daripada bukti-bukti yang sedia ada agak bertentangan dengan aduan beliau iaitu 1)Berlaku kerosakan pada motor saya dibahagian belakang 2)Manakala motorsikal beliau pula rosak bahagian depan 3)Beliau hanya sakit bahagian lutut dan beliau langsung berpatah balik pulang ke rumah selepas saya yang tidak sedar diri itu di angkat  dan di bawa pergi ke hospital. Apapun saya bersyukur akan keselamatan saya, kerana ketika itu banyak kereta pulang berhari raya dan saya jatuh di lorong memotong (lorong kereta memecut pulang)

Manakala pembuat aduan kereta pula, beliau mengelak daripada melanggar saya yang jatuh itu - alhamdulillah.

Manakala di KMC pula saya mengalami sesak nafas yang kritikal sehinggakan sekali lagi saya dimasukkan ke bilik ICU dan dibantu dengan Mesin hayat (seperti bantuan pernafasan sepenuhnya) dan juga ubat pelali (bius). Hal ini terjadi kerana paru-paru saya dipenuhi darah ynag mengekang pernafasan saya. Sekali lagi, alhamdulillah, Allah mahukan saya lagi untuk hidup di dunia-Nya yang mana pada hari kedua, darah saya dikeluarkan melalui hidung dan mulut, diceritakan isipadunya banyak sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.

Di KMC, saya dikenali kerana saya adalah yang paling muda sekali dimasukkan di bilik ICU dan kes itu jarang berlaku di KMC. Saya juga rapat dengan jururawat di ICU yang mengurus saya, saya bergurau dengan mereka, berbual dan bertanya khabar, antara yang saya ingat; Faizah, Natasha, Nad, Foo, Chin(fisioterapis) dan Nazirah (fisioterapis). Dr Manisekar dan Dr Low adalah doktor yang mengurusi saya, berdedikasi dan baik sekali melayan saya. 

Sekarang saya berada di Kuala Perlis. Alhamdulillah. :-)

Khamis, 28 Jun 2012

Arakian, dahulukalanya di Menara Gading Kebangsaan Tanah Melayu

Hari ini saya baru selesai menyemak, memeriksa, mengred dan memasukkan markah bagi pelajar-pelajar PJJ. Oleh itu, saya cuba untuk mengemaskini data-data dan isi kandungan dalam komputer saya, memandangkan urusan pengajaran & pembelajaran bercuti seketika, saya mengambil kesempatan ini untuk memformat kembali komputer riba saya, memandangkan virus-virus kelihatan mula berkeliaran di dalam komputer saya. Lalu saya menyelamatkan beberapa data-data penting dan memadam beberapa kandungan yang lain (yang tidak penting dan mudah dicari di internet)

Ketika mengenal pasti yang mana harus dipadam (delete) dan yang mana harus disimpan, lalu saya terjumpa beberapa imej ketika saya belajar di UKM suatu ketika dahulu. Ketika itu saya  menjalani kajian ke atas kimia koloid, yang mana saya mengkaji kesan fizikal (sifat reologi, mikrostruktur dan sifat optik). Hmmm... Terasa sentimental pula melihat gambar-gambar lama.

Oh, lupa projek tahun akhir saya diselia oleh Profesor Dr Shahidan Radiman, beliaulah yang menguja kami untuk meminati sains dan SUFI (Sufi?). Hasil projek tahun akhir saya telah diabadikan dalam Jurnal Sudan Medical Monitor untuk keluaran Januari-Mac 2012. Saudara seperguruan saya Mohd Hairie Rabir juga mengkaji kimia koloid, tetapi bezanya ialah beliau menghasilkan zarah bersaiz nano dengan menggunakan acuan mikroemulsi (surfaktan+air+minyak dalam Rajah Gibbs). Beliau melakukan pencirian melalui Mikroskop Elektron dan "hasil"nya hanya saya, Prof Shahidan dan beliau sahaja tahu. Hehehehe....


Sedikit Bingkisan Mengenai Kajian Tersebut

Saya cuba mencerap sifat fizikal ke atas hablur cecair (liquid crystal) jenis lyotropik berfasa lamellar jika ditambahkan dengan silika bersaiz nano. Kemudian saya melakukan pencirian melalui SAXS (Small Angle Xray Scattering - Serakan Sinar-X Bersudut Kecil), Mikroskop Polar dan Rheometer; sebagai tambahan juga saya menciri dengan menggunakan DSC (Differential Scanning Calorimeter - Kalorimeter Pengimbas Berbeza), namun hasil data ini agak kurang relevan dan tak konsisten, jadi saya abaikan.
Rajah 1: Radas penyediaan

Rajah 2: Bahan penyediaan
Dari kiri: Nanosilika (dari Degussa), surfaktan Aerosil-OT, Isooktana & air
Rajah 3: Penyediaan sampel
Dari kiri: 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.5 & 5.0%
Sampel-sampel ini masih saya simpan sebagai kenangan menjalani Projek Tahun Akhir. Rajah di bawah pula adalah peralatan SAXS untuk mencerap mikrostruktur bahan mengaplikasi konsep serakan Bragg untuk menghitung pemalar kekisi dan pengecaman struktur. Harganya sekitar 1.8juta hengget, kalau tak silap saya dan kami menggunakan mesin ini sepenuhnya dan Encik Tazidi (Pembantu Makmal, mesin ini di bawah seliaan beliau) memberi kepercayaan kepada kami sepenuhnya meskipun kami masih pelajar Pra-siswazah.

Rajah 4: SAXS
Mikroskop Polar pula membenar hanya cahaya satah sahaja yang boleh dilihat, nanti saya akan lampirkan kecantikan imej-imej yang saya perolehi daripada kajian saya. Memang sangat cantik alam-alam seni yang Allah cipta.

Rajah 5: Mikroskop Polar
 Manakala ini pula adalah TGA, saya tidak menggunakan instrumen ini, memandangkan mesin ini berada dalam bilik sama dengan mesin SAXS, jadi saya ambil gambarnya. Sekadar kenangan.

Rajah 5: TGA (Thermal Gravimetric Analysis - Analisi Gravimetri Haba)

Kerja-kerja Mencerap Pun Bermula

Kami melakukan kajian di Blok C (kalau tak silap saya) yang dilengkapi peralatan canggih-manggih. Rajah dibawah menunjukkan rakan-rakan seperguruan, sebenarnya Mohd Hairie tidak menggunakan Mikroskop Polar, sekadar melawat rakan seperguruannya yang lain di bilik sebelah, hehehe... tetapi beliau menggunakan peralatan lebih canggih daripada kami, iaitu Mikroskop Elektron yang berada di belakang universiti jauh nun disana. Manakala Norhidayah pula melakukan perkara yang sama juga tetapi bahan yang berlainan dan metod pencirian juga berbeza.

Rajah 6: Rakan-rakan seperguruan (di bawah penyeliaan Prof Dr Shahidan Radiman)
Dari kiri: Mohd Hairie, Norhidayah & Individu tak dikenali (saya lupa namanya)

Rajah 7: Bergilir-gilir melihat fenomena alam seni

Hasil Dapatan Kajian (Sekadar Imej)
Hablur cecair mempuanyai dua fasa iaitu: 1) Termotropik (yang mana digunakan pada skrin komputer riba) dan 2)Lytropik (banyak digunakan dalam bahan-bahan kosmetik, dan antara tujuan saya adakah sesuai penambaha nanosilika ke atas bahan kosmetik boleh meningkatkan kecairan lyotropik tersebut, hehehe...)

Saya ambil fasa lyotropik  dan ia pula terdiri daripada tiga jenis iaitu: 1)Kubik 2)Heksagonal 3)Lamellar (kajian saya). Jenis-jenis ini bergantung kepada keperatusan jisim surfaktan, minyak dan air dalamSegitiga Rajah Gibbs. Saya rasa tak perlu diterangkan Segitiga Rajah Gibbs.

Mari kita lihat rajah-rajahnya.

Kubik
Kita tidak dapat melihat fasa kubik dibawah Mikroskop Polar kerana ia adalah jenis Birefringent bermaksud ia tidak membenarkan cahaya satah melaluinya, jika dilihat ia akan kelihatan legapa dibawah mikroskop tersebut

Lamelar
Lamelar pula ada beberapa jenis antaranya yang saya perolehi: 1)Jalur minyak 2)Palang Maltase

Rajah 8: Palang Malatese

Rajah 9: Jalur minyak
Heksagonal
Sebenarnya gambar heksagonal saya dapat secara tidak sengaja, seperti mana Niels Bohr menjumpai spektrum garis yang diskret dari gas hidrogen (chewaahhh..). Ketika menghasilkan sampel fasa lamelar, saya terlupa menutup kembali sampel saya tersebut dalam 30-40minit, kemudian saya kembali dan melihatnya melalui Mikroskop Polar maka rajah-rajah ini yang saya perolehi. Sampel saya meruap sedikit dan turun kepada jenis heksagonal. Kemudian saya semak daripada Segitiga Rajah Gibbs memang betul, peratusan air bagi jenis heksagonal kurang berbanding jenis lamelar.
 
Rajah 9: Heksagonal (1)

Rajah 10: Heksaginal (2)

Rajah 11: Heksagonal (3)
 Perbandingan dilakukan keatas peratusan nanosilika yang ditambah, hasilnya seperti dibawah.

Rajah 12: Lamelar selepas ditambah nanosilika (1)

Rajah 13: Lamelar selepas ditambah nanosilika
Kesimpulan
Hasik dapatan yang diperolehi:

Sifat Reologi
Penambahang nanosilika mngubah sifat reologinya tetapi tidak mengubah kepada bendalir tak-Newtoniannya.

Mikrostruktur
Penambahan nanosilika tidak mengubah mikrostruktur lamelar tersebut.


Sifat Optik
Perubahan kepada birefringent. Korelasi daripada data Mikrosktruktur dan optiknya, kami berpendapat bahawa penambahan nanosilika tidak mengubah kekisi hablur lamelar, tetapi menghasilkan keadaan yang dikenali sebagai multi hablur.


Epilog


Barisan Bakal Saintis Nuklear
Rajah 00: Program Sains Nuklear 2003-2006
Seingat saya

Berdiri Di atas Kerusi (dari kiri): Rafizi, Farid, Hafiz (1), Gia Rong, Farid, Prautama Ostavico, Lee, Ah Kenn, (Tuan Empunya Blog), Fauzan, Zaki.

Berdiri (dari kiri): Mohd Hairie, Ganessan, Ag Sufiyan, Patricia, Heah Whye Shuan, Mei Mei, Terlupa nama (1), Zarul Azwana, Terlupa nama (2), Terlupa nama (3), Faiezin, Hayati, Hafiz (2), Zaimie, Fakhrul Nizam.

Duduk (dari kiri): Yoh, Gunnasendran, Yogannessan, Habibie, Arvindran, Terlupa nama (4), Loo, Zamzuri, Hanis, Nik Bukhari

Ketika kami semester pertama kami pernah dibawa ke Pahang untuk melihat kecantikan alam. Dengan tujuan supaya kami menghargai alam sekitar mencintai ciptaan Allah, supaya lepas bergraduan kelak, kami akan menjaga alam sekitar daripada pencemaran sinaran beradioaktif, mengawal selia tahap keselamatan radiasi dan memberi maklumat kepada orang awam akan kesedaran keselamatan radiasi, kata pensyarah kami.

"Kenangan Terindah Buat Teman-Teman Seperguruan Di Program Sains Nuklear"


Selasa, 19 Jun 2012

Syarat Kepelengkapan

Pra-muka
Membaca makalah klasik"Adakah Penjelasan Realiti Fizik Mekanik Kuantum Boleh Dipertimbangkan Lengkap"

Makalah ini ditulis oleh, Einstein, Podolsky dan Rosen. Natijah daripada makalah ini, terbangun salah satu mazhab dalam mekanik kuantum iaitu, Tafsiran EPR. Makalah ini cuba menghujat kembali ke atas sifat kebarangkalian dan kebolehcerapan dalam Tafsiran Copenhagen. (Dalam makalah EPR ini juga cuba meragui peranan penurunan gelombang paket atau keruntuhan fungsi gelombang)

Tertarik
Tetapi apa yang saya tertarik dalam makalah ini falsafah sainsnya terkandung pada awal pengenalan makalah ini. Antaranya ialah:

1.  Untuk mengadili sesuatu teori itu berjaya dalam menerangkan, kita seharusnya menanyakan kepada diri kita dua soalan: 1)Adakah teori tersebut betul? dan 2)Adakah peneranganyang diberikan oleh teori tersebut lengkap?

2. Ketepatan sesuatu teori itu diadili oleh darjah keserasian di antara kesimpulan teori (ramalan) dan pengalaman manusia (melalui pengukuran dan ujikaji)

3. Makalah ini mentakrifkan Syarat Kepelengkapan

Setiap unsur realiti fizik mestilah mempunyai sebahagian dalam teori fizik.

Lagi Tentang Makalah EPR
Sedang memahami makalah ini, sebab makalah ini membincangkan sesuatu yang sangat asas dalam mekanik kuantum, meskipun matematiknya mudah untuk ditelaahi, tetapi falsafah dan konsep setiap formalism matematik yang diberikan masyaallah hanya Allah saja yang tahu akan kesukarannya.

Phewww....

Sabtu, 16 Jun 2012

Bunuh Diri?

Rajah 1: Dibunuh atau tak dibunuh?

Tadi saya terbaca mengenai idea  Max Tegmark dalam mekanik kuantum, iaitu mengenai "Bunuh Diri Kuantum".

?

Bunuh Diri Kuantum adalah merupakan Ujikaji Imajinasi berdasarkan idea-idea mekanik kuantum yang sedia ada, iaitu Mazhab Copenhagen dan Mazhab Alam Banyak Everett ke atas Ujikaji Kucing Schrodinger. Ujikaji Imajinasi menggunakan kedua-dua idea tersebut ke atas Pengujikaji itu sendiri (menggantikan kucing dalam Ujikaji Kucing Schrodinger). Saya lampirkan ujikaji seperti di bawah.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajuk
Ujikaji Imajinasi ke atas Copenhagen dan Alam Banyak Everett.

Objektif Kajian
1) Menentu sahkan idea-idea mekanik kuantum
2) Mengkaji peranan pencerap ke atas superposisi keadaan

Radas/Bahan
1) Diri anda (sebagai pengujikaji)
2) Kotak
3) Pistol
4) Kebuk penjana zarah kuark

Kaedah Kajian
1) Pengujikaji (anda) dimasukkan ke dalam sebuah kotak
2) Pistol diisikan dengan peluru
3) Picu pistol tersebut dihubungkan dengan penjana zarah kuark
4) Setiap kali picu pistol itu ditekan penjana zarah kuark itu akan diaktifkan
5) Jika zarah kuark itu diukur berpusing arah jam, maka pistol itu diberikan isyarat untuk menembak
6) Jika zarah kuark itu diukur berpusing lawan arah jam, maka pistol itu diberikan isyarat untuk tidak menembak
7) Langkah 2,3 dan 4 dilakukan berulang kali.


Dapatan Kajian

1) Pada pertama kali picu itu di tekan, penjana zarah kuark mengukur zarah kuark itu berpusin arah jam dan pistol itu menembak. Pengujikaji itu mati ditembak.
2) Pada kali kedua picu itu ditekan........ ?

Sekejap.... Bukankah picu itu ditekan buat pertama kali itu menunjukkan zarah kuark berpusing arah jam dan pengujikaji itu mati. Bagaiman pula datangnya, picu itu ditekan kali kedua?

3) Dan picu itu ditekan diulang-ulang secara berterusan (terpermanai kalinya)

?

Huh, lagi serabut.

Perbincangan
 
Seperti yang kita sedia maklum bahawa setiap kali proses ini berlaku, pengujikaji itu berada dalam keadaan "superposisi", berkeadaan MATI dan HIDUP (atau 50% Hidup dan 50%Mati) dan kita sedia maklum bahawa dalam Mazhab Copenhagen yang dianuti oleh Niels Bohr dan Werner Heisenberg menyatakan bahawa "Pencerap" lah yang memberikan "hasil dapatan tertakrif". Oleh itu, pencerap juga meruntuhkan salah satu keadaan. Pengujikaji itu men"cerap" melalui rasa MATI atau HIDUP selepas picu itu ditekan, dalam hal ini Tafsiran Copenhagen dipatuhi.

Baik, bagaimana pula picu kali itu boleh ditekan? Dalam hal ini, jika kita kaitkan dengan Mazhab Alam Banyak Everett dan menyatakan bahawa Pengujikaji itu mencerap MATI kerana beliau berada di Alam yang dicerapnya MATI, manakala bagi Pengujikaji yang Hidup pula berada pada Alam yang dicerapnya HIDUP, dengan kata lain, Alam itu terpisah kepada dua alam, iaitu Alam Pengujikaji itu MATI dan Alam Pengujikaji itu HIDUP. Ini kerana Mazhab Alam Banyak Everett tidak mempertimbangkan "Keruntuhan Fungsi Gelombang" yang terkandung dalam rukun Mazhab Copenhagen.

Rajah 2: Lakaran mengenai idea Everett, alam terpisah kepada dua; MATI atau HIDUP


Nah, bagi menjawab persoalan "bagaimana pula picu kali itu boleh ditekan?", Max Tegmark menggabungkan kedua-dua idea tersebut, iaitu picu itu boleh ditekan kali kedua meskipun kali pertama ditekan dan pengujikaji itu mati. Kerana kuantum tidak membenarkan "keadaan" itu satu sahaja, selepas pengujikaji itu mati iaitu mati, tetapi perlu kepada situasi awalnya, iaitu HIDUP atau MATI (dengan kebarangkalian masing-masing, 50%). Dengan kata lain yang menjanggalkan, untuk picu itu ditekan buat kali kedua, si pengujikai itu perlu HIDUP semula (saya tak pasti keadaan yang bagaimana) dan menekan picu pistol itu sama ada menembak atau tak. Begitulah seterusnya, keadaan itu berulang dan terus berulang.


Kesimpulan
Biar Betik?

Refleksi Diri
Tak perlu melaku Ujikaji Bunuh Diri ini, kalau memperlajari mekanik kuantum lama-kelamaan boleh bunuh diri ni. Hahahaha...... Gurau saja tuan-puan.

Selanjutnya, wallahu ta'ala a'lam


Rajah 3: Bunuh Diri Kuantum yang dikarikaturkan

Isnin, 11 Jun 2012

Mimpi Berimpian

Beberapa minggu lepas saya dan Dr Shahrul Kadri ada berbincang sesuatu, iaitu mengenai impian masing-masing. Rupa-rupanya impian kami hampir-hampir sama iaitu, Memperibumikan Sains. Huh, apa itu Pemeribumian Sains? Istilah tersebut sudah lama digunakan, iaitu dari Prof Shaharir Md Zain. Tetapi yang menghairankan kenapa perjuangan Prof Shaharir tidak ditelusuri oleh anak muda, meskipun dari ASASI itu (Akademik Sains Islam Malaysia)? Hmmmm.....

 "Aku ada impian, walaupun sebelum ni tak pernah ada apa yang nak diimpikan" getus Dr Kadri dengan nada seloroh. Saya bertanya. Beliau membalas, "Aku nak menulis buku sains sekolah berasaskan nilai-nilai Malaysia" Saya mulai tertarik dan terus khusyuk menghayati setiap sisi perkataan beliau mengenai impian beliau. Hmmmm.....

Isi Perbualan Dijelmakan Dalam Bentuk Teks

Di Jerman dan Jepun, mereka memperkenalkan sains dan matematik kepada anak-anak mereka dengan diterapkan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan, juga melalui medium bahasa pengantar mereka. Sebagai contoh dalam buku teks sains Hukum Gerakan Newton (yang kita kenali) tidak ada buku teks mereka. Rupa-rupanya diperkenalkan saintis mereka, iaitu Gottfried Wilheim Leibniz, bukannya Isaac Newton. Ada betulnya juga, dulu ada konflik siapa yang memulai Kalkulus dan Mekanik Newton sama ada Newton dan Leibniz.

Tambah beliau lagi, Jepun pula mereka membangunkan sains dan teknologi berdasarkan keperluan budaya mereka, seperti rekabentuk bangunan berasaskan anti-gempa bumi, tandas mengikut budaya mereka dan lain-lain (saya terlupa). Dalam fizik zarah, topik pemecahan simetri sejagat dalam medan skalar yang membawa kepada idea zarah boson Goldstone yang dikatakan bermula daripada idea Jeffrey Goldstone, tetapi idea asalnya dimulai oleh Yoichiro Nambu. Tak hairan lah ketika saya menghadiri seminar fizik zarah, pembentang dari Jepun menggunakan istilah Teori Nambu-Goldstone, selalunya pembacaan saya mereka menulis dengan nama Teori Goldstone. Ini menunjukkan rasa bangga negara itu ada pada diri mereka.

Rentetan Daripada Itu

Rentetan daripada itu, Dr Kadri mengimpikan sebuah penulisan buku sains bercirikan semangat kenegaraan, antara perkara yang beliau usulkan yang membuatkan saya tersenyum iaitu beliau memberi contoh bahawa Suriani Abu Bakar pelopor kepada pembangunan nanotiub karbon (CNT). Dr Suriani adalah salah seorang rakan sejabatan kami.

Terfikir sejenak akan hal itu, hmmmm.....

Kenapa ya kita kurang mempunyai semangat kenegaraan? Hal ini memberi kesan buruk kepada sahsiah. Seperti contoh, kenapa orang membuang sampah merata-rata, ini kerana merasa kurang rasa cinta kepada negara mereka. Kenapa tamadun Islam berkembang dahulunya, ini kerana rasa cinta kepada agama mereka, mereka melakukan kerana agama Islam.

Cuba bayangkan dalam buku kita menyelit budaya dan rasa bangga dengan negara kita. Cuba bayangkan buku teks sekolah kita memetik perkataan berikut, "Mohd Hairi Rabir menyatakan bahawa....", "Norhasliza Yusof menemui bintang adiberjisim", "Wan Zul Adli menemui galaksi baru sejauh 1juta tahun cahaya melalui teknik baru beliau dalam bidang radioastronomi, rentetan daripada itu, galaksi itu dinamakan sempena nama belia, WZAdli-83", "Nor Sofiah Ahmad fizikawan pertama yang mengaplikasikan teknik ayunan neutrino dalam mengukur umur alam semesta", "Shaharir Md Zain mengusulkan idea zarah resapion dalam persamaan resapan berasaskan Schrodinger", "Suriani Ab Bakar memulai idea nanotiub karbon dari minyak enjin", "Nurisya Mohd Shah mengusulkan idea operator tak-komut dalam mekanik kuantum" --- Indah bukan?

Semoga Allah permudahkan urusan

Sabtu, 24 Mac 2012

Masa lepas sesuatu yang sangat jauh

Benar, masa lepas sesuatu yang sangat jauh.
Jika anda terlewat satu saat anda dengan hal tersebut sejauh lebih kurang 3juta kilometer. Kenapa?

Alasan

1) Hubungan ruang-masa
Ruang dan masa adalah suatu parameter saling berhubungan, dari aspek relativiti, koordinat ruang dan masa disatukan sebagai koordinat ruangmasa. Ruang dihubungkan seperti berikut,

r=ict, diterbitkan dari Pitagoras mudah, r2=-(ct)2, geodesik ruangmasa, s2=r2+(ct)2, jika s=0, iatu ruang masa mendatar maka, 0=r2+(ct)2 --> r2=-(ct)2.

r=ruang, i=nombor khayalan, c=pemalar laju cahaya dan t=masa. Jika diperihal dalam bentuk unit tabii (natural unit), persamaan tersebut menjadi, r=it. Masa adalah menjadi khayalan parameter fizik kepada ruang.


Rajah 0: Masa

2) Arah masa
Belum ditemui lagi kewujudan vektor masa yang berbalik, sekadar di atas kertas. Secara klasik, andaian telah dibuat bahawa vektor masa boleh berpatah, iaitu: 1)vektor masa entropi, 2)vektor masa kosmologi. Jika secara psikologinya, ia dikenali sebagai vektor masa psikologi.

Dari aspek kuantum pula tercantum dalam simetri disrit kuantum iaitu, CPT, T=simetri masa.

Tak pernah kita lihat cawan yang pecah tercantum kembali!

Kesimpulan
Masa yang lepas adalah sesuatu yang sangat berharga jika ia dinilai dari aspek kuantitinya iaitu jarak. Oleh itu kenangilah orang disekeliling kita, ibu, bapa, adik-beradik dan keluarga. Lakukanlan sesuatu yang berharga dan terbaik untuk agama, diri kita dan maruah.

Wallahu a'lam

Ahad, 18 Mac 2012

Berapakah Isipadu Populasi Manusia Seluruh Dunia

FAKTA-FAKTA MENGENAI MANUSIA

Sebelum kita mengira berapakah isipadu manusia, saya terlebih dahulu lampirkan maklumat-maklumat atau fakta-fakta mengenai manusia.

Purata Jisim Manusia
79.5kg


Rajah 0: Jadual Berkala Kimia

Nombor Avogadro

Elemen-Elemen Dalam Badan Manusia

Oxygen (65%), 51.6kg, Kandungan atomnya: 1.94x10^27
Carbon (18%), 14.3kg, Kandungan atomnya: 7.17x10^26
Hydrogen (10%), 7.95kg, Kandungan atomnya: 4.78x10^27
Nitrogen (3%), 2.39kg, Kandungan atomnya: 1.03x10^26
Calcium (1.5%), 1.19kg, Kandungan atomnya: 1.79x10^25
Phosphorus (1.0%), 0.79kg, Kandungan atomnya: 1.53x10^25
Potassium (0.35%), 0.27kg,Kandungan atomnya: 4.17x10^24
Sulfur (0.25%), 0.19kg, Kandungan atomnya: 3.57x10^24
Sodium (0.15%), 0.12kg, Kandungan atomnya: 3.14x10^24
Magnesium (0.05%), 0.034kg, Kandungan atomnya: 8.53x10^23

Mengira Bilangan Elektron, Proton dan Neutron
Bilangan elektron (pada sesuatu atom) = Kandungan atom x Nombor Atom
Bilangan proton = Kandungan atom x Nombor Atom
Bilangan neutron = Kandungan atom x (Nombor Jisim - Nombor Atom)

Jadi pembaca boleh lakukan homework ini ya. Hehehe... Oleh itu, saya permudahkan kerja ini, sekadar menyatakan jawapannya sahaja.

Bilangan elektron keseluruhan badan = 2.57x10^28
Bilangan proton = 2.57x10^28
Bilangan neutron = 2.13x10^28


Rajah 1: Badan kita mengandungi air yang banyak Hidrogen dan Oksigen

Purata Jisim Manusia
79.5kg

Populasi Manusia
7 billion


Rajah 2: 7 bilion umat manusia (data 2011)

PENGENALAN RINGKAS ATOM
Atom diperkenalkan oleh John Dalton, yang bermakna tidak boleh dibelah lagi. Model ini telah ditambah baik selepas penemuan cas positif dan cas negatif terkandung dalam model atom tersebut oleh J. J. Thompson, yang dikenali sebagai Plum Pudding, namun model ini ada kegagalan kerana zarah bercas negatif dan positif akan saling memusnah. Ketika Ernest Rutherford melakukan ujikaji serakan zarah alfa ke atas kepingan emas, didapati serakan tersebut bergantung kepada projektil pecutan zarah alfa itu. Secara tidak langsung ia menunjukkan zarah bercas positif dan negatif saling berpisah (tidak seperti Model Plum Pudding tadi), oleh itu beliau mengandaikan penemuan beliau dengan peredaran planet-planet dalam Sistem Suria, yakn zarah bercas (elektron) mengorbit nukleus (proton). Meskipun begitu, ianya masih gagal, kerana pemesongan elektron tersebut akan menyebabkan ianya kehilangan tenaga dalam bentuk foton atau cahaya, lama-kelamaan ia beredar secara elips makin menghampiri nukleus dan musnah.


Rajah 3: Model Plum Pudding

Nah, sekali lagi ianya gagal. Daripada penemuan, spektrum cahaya ke atas gas Hidrogen secara tidak sengaja, Niel Bohr pula membina modelnya sendiri ke atas model Rutherford tersebut, bagi mengatasi masalah kehilangan tenaga elektron tersebut, beliau mengkuantumkan momentum sudut elektron tersebut terhadap pemalar Planck dan integer diskret (melalui Penguantuman Ruang). Hehehe... Biasalah masih lagi, 1)Tidak sesuai untuk atom kompleks, 2)Tidak mampu menjawap persoalan kesan Zeeman. Seterusnya dibaiki oleh model Schrodinger memperkenalkan lagi nombor kuantum yang lain disamping nombor kuantum aras, n. Iaitu n, l, ml, ms.
Hmmmm.... Sekali lagi gagal, untuk atom-atom yang bersekutu (molekul) dan kompleks, lalu diperkenalkan Teori Ketumpatan Keadaan oleh Walter Kohn dan Hohenberg, dengan menggantikan fungsi gelombang untuk satu zarah, Psi(x1,x2,x3,....xn) dengan ketumpatan (gugusan zarah atau awan zarah kuantum), pendekatan ini sangat memberansangkan kerana ia menjadi permulaan kepada Fizik Komputasi Sains Bahan, dan akhirnya mereka berdua dinobatkan sebagai Pemenang Anugerah Hadiah Nobel dalam bidang Kimia.
Fuhhh.... Sebenarnya kita sekadar nak bincang apa itu atom sahaja dan hnnya untuk memberitahu bahawa saiz atom sebenarnya adalah lopong yang sangat besar. :-)


Rajah 4: Kegagalan Model Atom Rutherford

Saiz Elektron, Neutron dan Proton
Isipadu elektron: 2.23x10^-44 m3
Isipadu proton dan neutron: 3.61x10^-54 m3
Isipadu neutron: 3.59x10^-54 m3

Bagaimana saya mengira?
Saya gunakan pendekatan klasik sahaja, tanpa teori kuantum diperlukan. Pengiraannya seperti berikut:

E_rehat = m_e x c2
E_Coulomb = ke2/r ; k=1/4Pi.epsilon, e=cas elektrik, r=radius

m_e c2 = ke2/r --> r_e= ke2/(m_e x c2)]
Kita masukan nilai jisim elektron, pemalar k, halaju cahaya c dan cas elektrik e. Maka dapatlah kita akan radius elektron tersebut.

PENGIRAAN

Dapatkan semua isipadu manusia seluruh manusia, seperti berikut:

Isipadu Sebenar = (Bilangan Elektron x Isipadu Elektron + Bilangan Proton x Isipadu Proton + Bilangan Neutron x Isipadu Neutron) x Populasi Manusia Bumi (7 billion)

Isipadu Sebenar = ( 2.57x10^28 x 2.23x10^-44 m3 + 2.57x10^28 x 3.61x10^-54 m3 + 2.13x10^28 x 3.59x10^-54 m3 ) x 7.0x10^9

= 4.011 x 10^-6 m3

KESIMPULAN
Jika dibandingkan saiz atom dengan saiz zarah unsur di dalamnya sangat ketara perbezaannya. Umpama KLCC itu adalah nukleus (proton dan neutron) dan di luar Lembah Klang itu adalah laluan orbit elektron yang mengelilingi nuklei tersebut (KLCC). Ketara bukan! Rupanya atom-atom didalam badan kita terdapatnya lopong-lopong yang luas dan belum terisi. Jadi artikel ini adalah bertujuan untuk mengira berapakah isipadu manusia keseluruhan sejagatnya jika dimampat kuasa Yang Maha Berkuasa dan hasil yang diperolehi, 4.01x10^-6m3, sebesar butiran pasir di pantai.


Rajah 5: Umat manusia hanya tidak kurang dari sebutir pasir daripada segolokan pasir itu

Sedikit lampiran: 10^-6m = 10^-2m x 10^-2m x 10^-2m ; 10^-2m = 1cm. :-)

Ya, Allah betapa kerdilnya kami ya Allah

Khamis, 15 Mac 2012

Sebuah Dokumentari Buat Tanah Air

PENGENALAN
Sering kali saya melihat dokumentari di saluran sains luar negara, terutamanya dalam Youtube. Saya tertarik dengan motivasi dan kerakusan mereka ke atas sains. Dalam hal ini, saya lebih tertarik dengan dokumentari fizik zarah dan kosmologi (fizik aras tinggi), seperti yang dilakukan oleh Prof Green.

Tiba-tiba tercetus idea di dalam otak saya, apa kata kalau Malaysia mempunyai satu dookumetari untuk fizik aras tinggi bagi memotivasikan anak muda dan remaja meminati dan disiarkan dalam saluran Astro atau TV3 pada masa prima (9-10pm).

SINOPSIS
Apa yang menarik dalam dokumentari yang saya ingin lakukan ialah menghimpunkan semua ahli teori fizik Malaysia, membincangkan satu topik yang boleh ada kesinambungan semua displin yang kita ada (fizik kekalutan, fizik matematik, relativiti, fizik zarah, astrofizik, kosmologi, fizik keadaan pepejal, fizik statistik, teori ketumpatan keadaan), jadi dokumentari ini akan saling berkaitan dengan kata lain merangkumi semua topik - itulah cabaran yang saya lihat.

Dalam dokumentari tersebut, ahli fizik akan bersantai dalam menerangkan sesuatu ketika ditemuduga (secara tidak formala). Berpakaian biasa, bersantai atau dengan kata lain, SEMPOI. Tidak terikat dengan skrip, namun begitu kita akan berbincang terlebih dengan beliau sebelum sesi rakaman berjalan, supaya lebih bersiap sedia, lakukan sedikit kerja rumah terlebih dahulu dan pertuturannya lancar ketika sesi rakaman nanti. Saya merasakan mereka (ahli fizik teori) sudi menyumbangkan masa mereka, memandangkan ahli fizik teori rata-ratanya tidak memegang tampuk pengurusan dan tidak selesa dengan jawatan, saya merasakan masalah masa mereka tidak menjadi masalah.


PERUNTUKAN
Kita boleh memohon peruntukan daripada pihak MOSTI, KPM dan KPT. Memandangkan projek ini adalah antara usaha untuk memotivasikan pelajar mengambil subjek sains di sekolah, tambahan pula, ia merupakan hasrat kerajaan untuk meningkat peratusan pelajar sains di sekolah, turut diakui Timbalan Perdana Menteri. Saya merasakan hal ini tidak menjadi masalah.

KAEDAH
1. Saya pernah melihat dokumentari mekanik kuantum yang diacarakan oleh Morgan Freeman seorang selebriti yang dikenali akan lakonan, memenangi banyak anugerah. Jika di Malaysia, siapakah yang layak dan sewajarnya menjadi pengacara tersebut? Syarat-syarat yang perlu pada beliau: 1. Menjadi ikutan anak muda 2. Mempunyai minat atau kecenderungan ke atas sains.

2. Melibatkan animasi dan simulasi terangkum dalam dokumentari bagi menarik minat anak muda dan remaja untuk meminati sains. Mungkin kita perlu bantuan dari pakar animasi, di UPSI, kami mempunyai pakar dalam seni visual dan animasi tersebut, beliau juga merupakan bekas pensyarah kepada pembuat animasi Upin dan Ipin.

3. Kita memerlukan pengarah. Hal ini diluar bidang saintis, untuk menyusun plot-plot dan sketsa dalam dokumentari. Ini perlu dititikberatkan juga.

4. Yang lebih menarik dalam dokumentari ini ialah 100% berbahasa Melayu. Dan tidak lupa juga memperkenalkan budaya di Malaysia yang berbilang kaum. Dokumentari tersebut boleh dicorakkan dengan budaya masyarakat majmuk di Malaysia, berlatarkan tempat-tempat bersejarah atau simbol budaya sesuatu kaum. Menarik bukan....

KESIMPULAN
Tujuannya hanya satu sahaja, memperkenalkan kepada dunia bahawa kita juga mempunyai pakar yang perlu ditonjol. Sewajarnya ahli fizik perlu berada di dalam arus perdana dan dunia selebriti, bertujuan supaya anak muda dan remaja menjadikan mereka sebagai ikutan.

Disini saya lampirkan ahli fizik teori yang kita miliki di Malaysia. Maklumat ini saya perolehi daripada Facebook PM Dr Hishamuddin Zainuddin. Semoga bermanfaat.
1) Hishamuddin Zainuddin (UPM) - quantization, quantum foundations
2) Md Mahmudur Rahman (UPM) - density functional, Heisenberg models
3) Nurisya Mohd Shah (UPM) - mathematical physics (non-commutative spaces)
4) Chan Kar Tim (UPM) - mathematical physics (cusp forms)
5) Zuriati Ahmad Zulkarnain (UPM) - quantum information
6) Umair Abdul Halim (UPM) - Bohmian mechanics
7) Hasan Abu Kassim (UM) - astrophysics
8) Raymond Ooi Chong Heng (UM) - quantum optics
9) Chia Swee Ping (UM) - particle physics
10) Norhasliza Yusof (UM) - nuclear astrophysics, neutrino physics
11) Sithi Vinayakam Muniandy (UM) - statistical physics
12) Kurunathan Ratnavelu (UM) - quantum scattering theory
13) Bernadine Renaldo Wong Cheng Kiat (UM) - nuclear reaction
14) Toh Sing Poh (Nottingham) - quantum foundation, quantum information
15) Teo Lee Peng (Nottingham) - mathematical physics, Casimir effect
16) Rosy Teh Chooi Gim (USM) - solutions to Yang-Mils theory
17) Wong Khai Ming (USM) - solutions to Yang-Mills theory
18) Ong Lye Hock (USM) - condensed matter
19) Yoon Tiem Leong (USM) - computational physics
20) Bahari Idrus (UKM) - quantum information
21) Jesni Shamsul Shaari (IIUM) - quantum information
22) Mohd Ridza Wahiddin (IIUM) - quantum optics
23) Farrukh Mukhamedov (IIUM) - mathematical physics
24) Nasir Ganikhodjaev (IIUM) - mathematical physics
25) Ahmad Nazrul Rosli (condensed matter),
26) Bijan Nikouravan (Theoretical Astrophysics, GR),
27) Abdurahim Okhunov (nuclear structure)
28) Ahmad Hazazi - quantum foundations
29) Nor Sofiah Ahmad - neutrino, astrophysics

Wallahu ta'ala a'lam