Isnin, 31 Mei 2010

Penghargaan

Penghargaan diucapkan kepada matan Ketua Jabatan Fizik Dr. Razak Abdul Samad kerana selama ini menumpah keringat beliau untuk pembangunan akademik dan keilmiah jabatan, serta menghidup suasana kekeluargaan yang terjalin di antara ahli kariah jabatan. Beliau akan berpindah ke fakulti baru ditubuhkan (saya terlupa nama fakulti). Terima kasih diucapkan kepada beliau, kerana menjadi Ketua Jabatan Fizik yang berdedikasi.

Penghargaan kedua diajukan kepada ahli jabatan fizik (juga matan Ketua Jabatan) Dr. Nurulhuda Abd Rahman yang juga bersama-sama ditukarkan ke fakulti tersebut. Dr Nurulhuda seorang yang pakar dalam bidang pendidikan dan pengajaran (pada pandangan peribadi saya). Beliau juga banyak mengajar saya mengenai pengajaran dan pembelajaran sewaktu saya menyelia Latihan Mengajar dan sewaktu saya sendiri menjalani Latihan Mengajar, juga memberikan pendedahan kepada saya mengenai penyelidikan dalam bidang pendidikan. Saya masih teringat kata-kata beliau kepada saya iaitu "Jabatan kita masih tiada hala tuju, tak tahu ke mana arahnya". Saya fikir balik apa yang beliau cakap seperti ada betulnya juga. Saya berharap agar ahli Jabatan Fizik yang akan balik dari D.Fal mereka akan membina empayar fizik yang baik di universiti ini seperti Puan Mazlina Darus, Faralisa, Sharul Kadri, Puan Izan Roshawaty dan Encik Kamal Ariffin (sudah pulang dan siapkan penulisan disertasi beliau). Saya berharap kepada kamu sekalian, insyaallah.

Terima kasih diucapkan kepada beliau juga.

Manakala matan Timbalan Dekan Penyelidiakan dan Siswazah Fakulti Sains dan Teknologi (nama lama Fakulti Sains dan Matematik FaSM) iaitu Prof Madya Dr. Noor Shah Bin Saad yang juga ditukar ke fakulti tersebut. Saya pernah bekerja di bawah beliau sewaktu mengendalikan persidangan antarabangsa iaitu International Conference Teaching & Learning Higher Education, ICTLHE di Hotel Lagenda. Beliau seorang yang berdedikasi meskipun kami (saya dan Encik Lim Kian Boon) agak kurang berpengalaman untuk melibatkan diri dalam hal-hal tersebut. Beliau agak sukar untuk memarahi pekerja-pekerjanya, maka kami mengambil inisiatif bersunggugh-sungguh untuk membuatkan beliau tidak berasa marah kepada kami. Beliau berasal dari Utara (Pulau Pinang) dan saya juga berasal dari Utara (Perlis), maka perbualan di antara kami agak lancar kerana loghat atau pelet negeri yang hampir sama.


Pandangan Peribadi Saya Terhadap Fakulti


Saya lihat semua kakitangan akademik di fakulti, masing-masing mempunyai potensi yang hebat, dari segi aspek KEINTELEKTUALAN dan KESUNGGUHAN, tapi tiada pemandu atau arah tuju. Mereka tidak tahu memulakan rentak. Apa yang saya lihat mereka merungut atas faktor FASILITI, SUMBER MANUSIA (pelajar yang bersungguh dalam penyelidikan), POLISI, PENGURUSAN HAL REMEH TEMEH (Contoh ISO Kualiti)

Saya agak memuji akan fakulti saya berbanding dengan fakulti lain (pada pandangan peribadi saya). Kenyataan ini tidaklah mengampu, wal-iyya'udzubillah saya tegaskan saya tidak mengampu. Tapi itu benar.

Saya lihat dari aspek profesionaliti, kecendekiawanan dan kesungguhan, fakulti sayalah yang mendapat tempat pertama. Ini dapat dibuktikan dengan ANUGERAH KUALITI ISO, pengakuan dari Timbalan Naib Canselor Akademik dan Ko-Kurikulum dan pujian diberikan dari Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi ke atas fakulti saya. Ditambahkan lagi dengan kemenangan penyelidikan dan inovasi pameran-pameran yang mendapat pelbagai pingat dan tiada kedengaran tindakan tatatertib dikenakan berbeza dengan fakulti lain, yang juga ada kedengaran.

Gaya bersosial di antara ahli fakulti lelaki-perempuan ada batasnya, pendek kata tak lok-lak (bahasa Utara). Sekali saya tegaskan di sini memang seronoklah dengan suasana kerja di sini jika difikirkan dalam-dalam.

Penghargaan juga ingin diucapkan kepada rakan-rakan Jabatan Fizik yang muda-muda lagi "Best" iaitu: Dr. Rosazley, Encik Wan Zul Adli, Puan Izan Roshawaty (sambung belajar ke RMIT) dan Encik Roszairi, tidak lupa juga kepada Puan Suriani (sambung belajar ke UiTM Shah Alam). Terlupa pula, kepada Prof Madya Dr. Abdul Rahman Omar yang sekarang dalam proses untuk bersara kerana faktor masalah kesihatan. Meskipun beliau dikenali sebagai 'komputer' atau 'mesin penanya soalan fizik' tapi beliau seorang yang sangat baik (saya mengenali beliau dengan lebih mendalam, saya rasalah.)

Penghargaan juga di ajukan kepada Dr. Norjan Yusof, keran sudi membuat kerja saya dalam hal-hal Dokumentasi PBL meskipun beliau bukanlah dari jawatankuasa tersebut

Penghargaan yang gah saya berikan kepada:
1) Dr Rosazley
2) Dr Syed Abdul Malik
3) Prof Dr Rosly

Kerana mereka bertiga bersungguh-sungguh mahu menjadikan saya kakitangan akademik di Jabatan Fizik, meskipun saya merasakan diri saya seorang yang sangat tidak layak untuk menjawat jawatan tersebut, kerana masih merasakan diri kekurangan ilmu untuk di ajarkan kepada anak bangsa dalam memandaikan mereka. Jangan bimbang saya tidak akan menghampakan kesungguhan kamu bertiga. Terima kasih diucapkan kepada kalian.

Sebenarnya penulisan ditujukan penghargaan kepada Dr Razak Abdul Samad, Dr. Nurulhuda Abdul Rahman dan PM Dr. Noor Shah Bin Saad. Tak tahu macamana boleh saya 'melalut' sampai begini sekali. Hahahahahaha....

Apapun Jazakumullahkhairan katsirah diucapkan kepada semua.

Ahad, 30 Mei 2010

Ultraman Taro menegur saya, "What's up dude?"

Teori Segala Perkara atau Teori Segala-gala adalah satu teori yang dicadangkan untuk menjelaskan sepenuhnya fenomena-fenomena fizikal alam semesta yang mampu dijalankan daripada sebarang ujikaji yang mematuhi prinsipnya. Inilah cita-cita muktamad fizikawan dan perhentian terakhir teoritis terutamanya dari kalangan fizik tenaga tinggi, fizik zarah dan fizik kosmologi. Namun pelbagai permasalahan dan rintangan yang dihadapi untuk memakbulkan cita-cita tersebut terutamanya dalam hal masalah penyatuan mekanik kuantum dengan teori kenisbian am yang menjadi suatu teori yang bersatu, inilah ketidaksempurnaannya. Pelbagai idea, model dan teori dicadangkan namun masih terdapat beberapa lopong yang dihadapi, meskipun ahli fizik yang mencadangkan idea-idea tersebut cuba memejamkan mata daripada melihat lopong tersebut.

Idea untuk mendapatkan teori yang satu (Teori segala perkara) telah lama disedari, ia bermula pada hujung abad ke-18, iaitu ketika Sir James Clerk Maxwell telah menerbitkan persamaan atau teori yang menyatukan prinsip magnetisme dan keelektrikan dalam satu teori yang kini kita kenali dalam silibus-silibus utama Sarjanamuda Fizik sebagai keelektromagnetan (elektromagnetisme). Daripada penyatuan dua teori separa tersebut (keelektrikan dan kemagnetan) telah berjaya meramalkan bahawa laju cahaya dalam ruangan vakum bernilai 2.98x10^8 m/s yang tidak bersandar kepada rangka rujukan inersia.

Untuk makluman lagi, idea penyatuan telah lama juga direkodkan, ia telah didahului oleh Sir Isaac Newton yang cuba menyatukan konsep “Syurgawi” dengan “Duniawi” dalam teori beliau mengenai graviti (ini boleh dilihat dalam buku beliau Principia), tambahan lagi Newton seorang yang berpegang teguh kepada agama Kristian Katolik beliau, kenyataan ini juga diperkuatkan lagi selepas beliau menerbitkan Hukum Mekanik yang berketentuan, kemudian beliau terus beredar dari dunia kajian fizik dan menceburi dalam bidang kimia, ini adalah kerana beliau mendapati bahawa Hukum Mekanik tersebut tiada memperihalkan konsep campurtangan Tuhan dalam hukum alam, dengan kata lain kita dapat menentukan projektil dan arah (kedudukan) zarah tersebut tanpa memerihalkan campurtangan Tuhan dalam menententukan arah dan projektil zarah tersebut. Pada pendapat penulis, idea penyatuan ala Newtonian lebih terarah kepada agama beliau.

Kemudian, pada beberapa dekad awal kurun ke-19 iaitu sekitar 1900 – 1930, dekad-dekad emas bagi pembinaan awal Fizik Moden. Idea penyatuan teori yang diterbitkan secara tidak sengaja, iaitu teori separa Prinsip Gelombang dan Hukum Mekanik, telah disatukan dengan memperketengahkan prinsip kedualan zarah-gelombang yang menghubungkan pembolehubah zarah mekanik dengan pembolehubah gelombang dengan melibatkan pemalar Planck (h = 1.054x10^-34 Js atau ћ, ћ = h/2π). Ini bermaksud penerangan fenomena gelombang dan mekanik boleh diterangkan dengan hasil penyatuan teori ini, yang kita kenali sebagai Mekanik Kuantum. Sedikit keanehan daripada prinsip penyatuan ini ialah penentuan nilai-nilai fizikal adalah kebarangkalian semata-mata (ketaktentuisme) dan bersandar kepada kebolehcerapan pembolehubah tersebut pada sistem mekanik kuantum tersebut.

Disamping Mekanik Kuantum yang diperkenalkan, Teori Kenisbian Am juga dicadangkan dan diperkenalkan secara bersama oleh fizikawan pada masa tersebut. Teori Kenisbian Am adalah penerangan yang baik untuk jasad berskala besar berbanding Mekanik Kuantum untuk penerangan jasad yang berskala mikroskopik. Sebelum Teori Kenisbian Am diperkenalkan, ia telah didahului dengan pembinaan Teori Kenisbian Khas yang memerihal akan fenomena objek yang berkelajuan tinggi mendekati laju cahaya, yang juga menampilkan pelbagai konsep-konsep fizik yang baru dan moden. Teori Kenisbian Khas juga penyumbang awal kepada pembinaan Fizik Moden.

Penyatuan Mekanik Kuantum dan Teori Kenisbian Khas juga mencorakkan kepada pembinaan fizik moden, yang mana ia cuba memerihalkan model-model zarah berskala mikroskopik yang bergerak dengan halaju yang sangat tinggi menghampiri laju cahaya (kes-kes zarah relativistik). Idea tersebut telah dilakukan oleh Oskar Klein dan Walter Gordon pada tahun 1925 dengan percubaan untuk memperbaiki persamaan Schrodinger (zarah tak-relativistik) supaya ia tekal dengan Teori Kenisbian Khas bagi kes-kes zarah relativistik. Mereka berjaya untuk memanipulasi persamaan Schrodinger yang tak linear antara kebezaan koordinat ruang dan masa kepada kelinearan kebezaan koordinat ruang dan masa tersebut yang kemudiannya ia tekal dengan kes-kes zarah relativistik yang kita kenali sebagai persamaan Klein-Gordon

Meskipun persamaan Klein-Gordon berjaya menerangkan kes-kes zarah relativistik, namun ia terhad kepada zarah-zarah Boson sahaja iaitu zarah-berspin integer (s = 0, 1, 2…) seumpama zarah Foton, zarah W dan Z dan juga zarah graviton (dengan kata lain tolok medium interaksi) tidak kepada zarah Fermion. Masalah tersebut diselesaikan oleh Paul Dirac (1927, 1928), hasil beliau itu dikenali sebagai persamaan Dirac iaitu persamaan gelombang mekanik kuantum relativistik memerihalkan zarah-zarah relativistik Fermion berspin separa integer (s = ½ , 3/2 …). Persamaan ini juga merupakan penyelesaian kepada persamaan Klein-Gordon dan persamaan Dirac juga adalah persamaan berpunca kuasa dua daripada persamaan Klein-Gordon yang mempertimbangkan matrik-matrik 2x2 Pauli (yang mematuhi Prinsip Pengecualian Pauli) dalam persamaannya. Penemuan yang agak menarik daripada persamaan Dirac ialah ia meramalkan kewujudan zarah anti-jirim (tafsiran fizikal daripada tenaga negatif), yang berbeza casnya tapi sama jisimnya dengan zarah jirim asalan.

Kejayaan dua persamaan tersebut (persamaan Dirac dan Klein-Gordon) telah membuka ruang kepada penerokaan teori-teori dan idea-idea fizik yang baru, antara cubaan fizikawan selanjutnya ialah percubaan untuk menguantumkan medan (medan yang memerihalkan sesuatu sistem zarah yang bersandarkan kepada ruang masa), yang mana ia lebih baik dan lebih cekap (efisyen) berbanding daripada penguantuman titik dalam ruangmasa sebagai perwakilan bagi zarah. Ringkasnya, penguantuman medan telah dilakukan ke atas setiap interaksi asas semesta (Interaksi asas semesta tersebut ialah Kuat, Lemah, Keelektromagnetan dan Graviti) dengan konsep asas bahawa setiap interaksi yang berlaku, ia mesti bertindak melalui zarah medium atau kita kenalinya sekarang sebagai tolok, yang mana ia adalah zarah Boson berspin integer. Hal ini berlaku apabila berlaku ketakseimbangan jumlah jisim dan momentum dalam interaksi tersebut (jumlah jisim sebelum interaksi tidak sama dengan jumlah jisim selepas interaksi).

Oleh itu Richard Feynmann telah mencadangkan akan kewujudan zarah medium ketika interaksi, tetapi pada selang masa yang sangat singkat dan tak mungkin dicerap dengan teknologi pada masa tersebut. Kejayaan Richard Feynmann yang terbesar dalam Mekanik Kuantum Moden adalah beliau telah memperkenalkan Rajah Feynmann yang lebih efisyen untuk memerihalkan interaksi zarah-zarah dalam fenomena fizik tenaga tinggi dan fizik zarah. Untuk makluman pembaca, semua interaksi dapat dikuantumkan medannya, kecuali interaksi graviti yang mana kebanyakan daripada ahli fizik teori menganggapkan bahawa interaksi atau daya graviti adalah interaksi yang paling misteri dan unik (Penulis tertarik dengan petikan sastera Inggeris mengenai kemisterian dan keunikan graviti iaitu “Gravity always Wins” dan daripada Albert Einstein, “Gravity cannot be held responsible for people falling in love.”)

Setiap tolok medium interaksi semesta tersebut ia telah dirujuk kesimetriaannya melalui pemerihalan bermatematik iaitu dengan Kumpulan Lie daripada Aljabar Lie. Makalah ini tidak membincangkan pemerihalan bermatematik, cukuplah sekadar memaklumkan matematik yang digunakan dalam fizik tenaga tinggi dan fizik zarah. Simetri tolok Interaksi Kuat diwakilkan dengan kumpulan SU(3) iaitu Kumpulan Kesatuan Khas berdarjah 3 (Special Unitary group of degree 3). Teori yang terperinci mengenai Interaksi Kuat dikenali sebagai Kromodinamik Kuantum (atau Warnadinamik Kuantum, kerana cas-cas bagi kuark dan gluon dalam interaksi kuat diwakili dalam bentuk warna, merah, biru dan hijau  Pelik bukan). Interaksi Kuat adalah yang bertanggungjawab ke atas kestabilan nukleus antara neutron dan proton, juga kestabilan nukleon itu sendiri (neutron dan proton) iaitu interaksi antara kuark-kuark dalam nukleon itu sendiri disebabkan oleh zarah tolok “gluon” (datang dari perkataan glue iaitu gam) sebagai tolok medium yang berinteraksi diantara zarah-zarah kuark.

Interaksi Lemah pula bertanggungjawab ke atas pereputan bahan beradioaktif, manakala Interaksi Keelektromagnetan pula memerihalkan interaksi di antara zarah-zarah bercas dengan kata lain ia memerihalkan hal-hal yang mengenai daya-daya cas Coulomb. Simetri tolok Interaksi Lemah dan Keelektromagnetan masing-masing diwakili oleh kumpulan Lie (kumpulan simetri tolok) SU(2) dan U(1). Lebih menarik lagi, dua interaksi ini merupakan satu teori yang bersatu pada aras tenaga penyatuan, 100GeV. Teori tersebut yang kita alami sekarang menjadi separa kerana disebabkan oleh faktor tenaga yang rendah setiap hari, penyatuan teori tersebut kita kenali sebagai Interaksi Elektrolemah dengan tolok mediumnya diwakili oleh kumpulan simetri SU(2)xU(1), yang mana ia juga mengalami kecabulan simetri berspontan menjadi simetri menjadi kumpulan simetri tolok U(1). Tolok medium Elektrolemah pula adalah zarah boson W, Z dan foton. Fenomena Elektrolemah juga diramalkan hanya berlaku pada awal kelahiran alam semesta (Deguman Besar) dengan suhu yang cukup panas, iaitu untuk fenomena Elektrolemah itu boleh berlaku pada suhu sekitar 10^15K. Penyumbang-penyumbang utama untuk penyatuan interaksi lemah dan elektromagnet diantara zarah-zarah fizik asas ialah Abdus Salam, Sheldon Glashow dan Steven Weinberg. Daripada hasil sumbangan ini, mereka dianugerahkan dan berkongsi Hadiah Nobel dalam Fizik pada tahun 1979.

Kita tinggal sebentar perbincangan mengenai penguantuman medan-medan interaksi atau dengan nama lain, Teori Medan Kuantum. Kita beralih arah sejenak kepada usaha-usaha penyatuan graviti dengan prinsip disiplin yang lain. Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, semua interaksi asas semeta telah dikuantumkan kecuali interaksi graviti (mungkin interaksi graviti adalah interaksi paling degil dan keras kepala sebab Gravity Always Wins). Namun terdapat beberapa usaha-usaha untuk menyatukan graviti dengan Keelektromagnetan, antara pelopor-pelopornya ialah Albert Einstein, Gunnar Nordstrom, Theodor Kaluza, Oskar Klein, Hermann Weyl dan Arthur Eddington. Beza diantara usaha penyatuan graviti-elektromagnetism Gunnar Nordstrom dengan Theodor Kaluza dan Oskar Klein ialah Nordstrom (1913) lebih cenderung kepada penyatuan graviti-elektromagnetism dengan pendekatan kaedah penghampiran dan ia lebih terarah kepada penyelesaian teori kenisbian lanjutan, manakala Kaluza-Klein pula lebih kepada kaedah analitik terhadap penyatuan tolok keelektromagnetan dengan graviti dengan andaian tolok keelektromagnetan tersebut tergulung sehingga tak boleh dicerap secara nyata. Kejayaan kedua-dua teori tersebut adalah dengan memperkenalkan 5-matra ruangmasa dalam teori mereka(4-matra ruangmasa + 1 lebihan matra ruang). Hermann Weyl (1918) pula memperkenalkan Teori Tolok Weyl sebagai cubaan untuk menyatukan medan keelektromagnetan dengan medan graviti sebagai model bercirikan geometri ruang masa, meskipun teori tersebut agak gagal untuk menyatukan graviti-elektromagnetism (untuk makluman Weyl adalah perintis fizik moden yang memperkenalkan konsep tolok, dan beliau haruslah diterima kasih akan usaha beliau). Albert Einstein dan Arthur Eddington pula juga penyumbang kepada penyatuan tersebut secara tidak langsung, tambahan pula Einstein mengimpikan Teori Kesatuan menerusi falsafah tentuisme atau determinisme (Teori Segala Perkara Ala Einstein), Eddington pula sememangnya mengimpikan teori tersebut yang beliau kenali sebagai Teori Fundamental (Fundamental Theory), tetapi beliau menggunakan pendekatan yang agak tradisional.

Teori Medan Kuantum boleh dikaji secara fenomenologi dan lebih nyata berbanding dengan Teori Graviti Moden (ala Nodstrom, ala Kaluza-Klein, dan ala Einstein), kerana Teori Medan Kuantum boleh dikaji dengan pemecut-pemecut zarah bertenaga tinggi, meskipun keputusan yang diperolehi dan didapati kebanyakan bukti secara tidak langsung atau bukti sekunder. Setelah kejayaan penyatuan Teori Interaksi Lemah dengan Keelektromagnetan berjaya, terdetik keinginan oleh ahli fizik untuk menyatukan teori Elektrolemah (Lemah + Elektromagnetan) dengan Kromodinamik Kuantum (teori Interaksi Kuat) dengan pendekatan pernormalan-semula kumpulan simetri tolok (renormalization) iaitu SU(3)xSU(2)xU(1), yang dikenali sebagai nama Teori Kesatuan Gedang (penamaan ini diperolehi sewaktu penulis mengikuti kursus Fizik Tenaga Tinggi di UKM, 2002) atau nama Inggeris, Grand Unified Theory (GUT). Teori Kesatuan Gedang juga dikatakan telah berlaku pada permulaan kelahiran alam semesta iaitu ketika selepas 10^-16 saat deguman besar, atau dengan tenaga asasnya sekitar 10^14 GeV (terdapat andaian juga yang mengatakan bahawa 4 interaksi asas semesta tersebut bergabung pada tenaga 10^16 GeV iaitu dikenali sebagai skala Planck, dengan sedikit pembaikian model tersebut dengan penambahan perisa Prinsip Adisimetri). Teori Kesatuan Gedang juga dikenali sebagai Melewati Model Lazim disamping idea Tekniwarna (Technicolor) {Minta maaf jika saya tersalah transliterasikan ungkapan Beyond Standard Model}

Pelbagai idea dan model secara matematik teori kumpulan telah dicadangkan antaranya ialah SU(5) yang terhasil daripada peringkasan SU(3)xSU(2)xU(1) dan seterusnya kumpulan simetri tolok tersebut menjadi SO(10) iaitu Ortogonal Khas berdarjah 10 (Special Orthogonal degree of 10). Selain itu kumpulan simetri tolok yang dicadangkan adalah; SU(3)xSU(2)LxSU(2)RxU(1) {mempertimbangkan simetri kekiralan kiri-kanan), model Georgi-Glashow SU(5), SU(5)xU(1), model Pati-Salam SU(4)xSU(2)xSU(2), SU(3)xSU(3)xSU(3), SU(6) dan heterotik E6.Sila klik gambarajah ini, untuk melihat dengan lebih jelas berserta penerangannya.
Gambarajah ini dibina dengan penggunaan perisian Paint . Rendah dirinya, menyatakan bahawa penulis adalah seorang yang BUTA TEKNOLOGI MAKLUMAT


Seterusnya kita akan memperbincangkan secara ringkas yang telah menjadi objek atau entiti keghairahan bagi penulis untuk menceburinya dan menjadi cita-cita setiap umat yang bergelar ahli fizik teori dari kalangan fizik tenaga tinggi, fizik zarah, fizik kosmologi dan falsafah fizik, iaitu Teori Segala Perkara atau Teori Segala-gala. Ini juga dibincang dengan meluas dan popular dalam karya-karya fizik terulung antaranya ialah A Briefer History of Time – Professor Stephen Hawking dan The Elegant Universe – Professor Brian Greene. Usaha-usaha untuk menyatukan Mekanik Kuantum dan Teori Kenisbian Am (mengenai graviti) telah menerbitkan pelbagai cadangan dan usulan teori atau model yang masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Daripada kesatuan yang dicadangkan telah menerbitkan teori-teori yang masing-masingnya berbeza dari segi prinsip, kaedah, matematik struktur, idea konsep dan falsafahnya, antaranya ialah yang paling popular dan menjadi trend kepada ahli fizik teori untuk menceburinya iaitu Teori Aditetali, yang memperihalkan objek yang sangat kecil (sekitar 1.616 x10^-35 cm) yang menjadi prinsip asas bagi penyatuan idea Kuantum dan Kenisbian Am. Idea Aditetali menyatakan bahawa mod-mod getaran tetali memberikan kepelbagaian jenis zarah asas alam semesta termasuk zarah graviton iaitu tolok medium interaksi graviti dan gravitino pula adalah zarah jirim dan zarah adirakan kepada zarah graviton menerusi prinsip Adisimetri. (Makalah ini tidak membincangkan secara berlanjutan mengenai Teori Aditetali).

Selain cadangan tetali tersebut sebagai zarah asas atau entiti asas semesta, ia juga telah diperkembangkan kepada idea Membran iaitu jasad terlanjut daripada idea tetali, yang memerlukan matra 11 untuk memerihalkannya (manakala Teori Aditetali memerlukan 10 matra untuk tetali tersebut berkelakuan baik secara fizikal). Teori Adimembran (Prinsip Aditetali + Jasad mebran) juga dikenali dengan nama Teori-M yang juga merupakan kajian D.Fal (Ph.D) saudara Anuar Alias dari Universiti Malaya yang mengkaji Lohong Cacing (Wormholes) menerusi perspektif Teori-M..

Selain teori aditetali dan Teori M, model Adigraviti juga diboleh dicalonkan sebagai calon-calon Teori Segala Perkara, bezanya ialah Adigraviti terbit daripada penggunaan dan penerbitan bermatematik yang agak sukar (dengan kata lain, idea ini sekadar tafsiran bermatematik, berbeza dengan teori aditetali yang memerihalkan sesuatu yang boleh dimaginasikan). Adigraviti ini terbit daripada penggunaan Prinsip Adisimetri ke atas Graviti melalui aplikasi konsep kelokalan atau kesetempatan (merupakan prinsip daripada Teori Kenisbian Am) ke dalam Prinsip Adisimetri. Tambahan lagi, matra-matra yang dibenarkan adalah lapan matra dan bilangan penjana adisimetri yang terbenar juga terhad kepada lapan bagi empat matra ruangmasa.

Graviti Kuantum Gelung (GKG) juga tersenarai dalam calon-calon Teori Segala Perkara, GKG adalah model yang agak berasaskan kepada geometri (geometri kuantum) yang mencadangkan bahawa teori kuantum bagi ruangmasa dengan cubaan untuk menggabungkan teori-teori mekanik kuantum dan Teori Kenisbian Am iaitu dengan ruangmasa telah dibayangkan sebagai fabrik halus dikuantumkan secara tergelung pada medan graviti teruja, ia dikenali sebagai jaringan spin. Pendek kata, GKG adalah cubaan untuk menguantumkan geometri ruangmasa terlengkung (yang juga memerihalkan graviti). Teknik penguantuman gelung tersebut dilakukan melalui penguantuman tak-terusik diffeomorfism iaitu teori tolok invarian.

Secara peribadinya, penulis katakan bahawa GKG adalah calon yang mendapat tempat kedua selepas Teori Tetali atau Teori M, sebab ia tiada banyak masalah yang dihadapi olehnya (mungkin kajian mengenai GKG adalah kurang). Untuk makluman lagi di Malaysia, seorang pelajar sedang membuat kajian D.Fal nya mengenai GKG, iaitu Maej Masnora di bawah seliaan Professor Madya Ithnin.

Seterusnya kajian dalam bidang matra-matra lebihan atau kedimensi terlebih, ini juga memberikan impak ke atas usaha-usaha untuk mencari Teori Segala Perkara kerana ia dilihat memberi konsep asas ke atas pembinaan teori-teori yang lain yang sangat memerlukan kepada idea matra-matra yang lebih daripada empat, sehinggkan mencapai 26matra (ketika Lovelace menerbitkan Teori Tetali Boson). Penulis juga menceburi dalam bidang ini mengenai aplikasi prinsip Kaluza-Klein, tambahan pula penulis lebih suka dengan tafsiran dimensi lebihan yang di luar batasan manusai. Antara model-model yang terkenal mengenai matra-matra lebihan ini adalah Model ADD (Arkani-Hamed et. al) dan Model Randall-Sundrum. Model-model tersebut tercetus apabila mereka cuba untuk menyelesaikan masalah yang agak serius berlaku dalam Model Lazim dan Fizik Zarah, iaitu Masalah Hieraki (menjawab persoalan ”Kenapa skala Elektrolemah dan skala Planck sangat jauh perbezaannya iaitu 10^-16 ? ”) Idea matra-matra tersebut dilanjutkan kepada idea untuk menyatukan graviti dan mekanik kuantum.

Mungkin pembaca tak dapat membayangkan matra-matra yang lebih daripada empat, nasihat penulis adalah tak perlu susahkan diri untuk membayangkan matra-matra lebihan tersebut, cukuplah sekadar mempercayai adanya matra-matra lebihan tersebut yang termaktub dalam penjelasan bermatematik yang kompleks.

Insyaallah di lain perbincangan nanti, kita akan cuba memperbincangkan langsung mengenai Teori Segala Perkara. Ringkas penulis sebelum mengakhiri tulisan ini adalah ”Adakah Tuhan jadikan Alam Semesta ini sewenang-wenangnya mampu difahami dengan satu hukum atau teori yang diterbitkan? Tidakkah Alam Semesta ini kompleks dan sukar difahami, kerana Alam Semesta ini milik-Nya Yang Maha Besar”

Nota: Tajuk makalah ini bukanlah Ultraman Taro menegur saya, "What's up dude?" tetapi adalah Kronologi Teori Segala-segala.

Wallahu’alam

Sabtu, 22 Mei 2010

Laman sesawang Persatuan Mahasiswa Malaysia di luar negara

.

Malaysian Student Association (MSA)

Saya lampirkan laman sesawang bagi rakyat Malaysia yang mahu sambung belajar ke luar negara, terlebih dahulu disarankan supaya pembaca diRahmati Allah agar berhubung dengan Persatuan Mahasiswa Malaysia di universiti tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tempat pembelajaran atau universiti yang ingin sambung belajar.

KLIK PAUTAN DI BAWAH


Mycen


Global Malaysian


Semoga bermanfaat, insyaallah

100 Universiti-universiti terbaik dalam Kejuruteraan

Saya ambil dari ini

Rank School Name Country Subject Score

1 MASSACHUSETTS Institute of Technology (MIT) United States 100.0
2 University of California, BERKELEY United States 93.9
3 STANFORD University United States 85.3
4 CALIFORNIA Institute of Technology (Caltech). United States 81.6
5 University of CAMBRIDGE United Kingdom 76.2
6 CARNEGIE MELLON University United States 71.6
7 IMPERIAL College London United Kingdom 70.9
8 GEORGIA Institute of Technology United States 68.9
9 University of TOKYO Japan 67.4
10 University of TORONTO Canada 66.0
11 National University of SINGAPORE(NUS) Singapore 64.5
12 TSINGHUA University China 63.4
13 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology). Switzerland 63.1
14 University of OXFORD United Kingdom 61.6
15 PRINCETON University United States 61.5
16 University of CALIFORNIA, Los Angeles (UCLA) United States 61.4
17 DELFT University of Technology Netherlands 60.4
18 MCGILL University Canada 60.1
19 HARVARD University United States 59.6
20 University of ILLINOIS United States 58.4
21 TOKYO Institute of Technology Japan 57.0
22= KYOTO University Japan 56.8
22= University of BRITISH COLUMBIA Canada 56.8
24= CORNELL University United States 56.4
24= HONG KONG University of Science & Technology Hong Kong 56.4
26 NANYANG Technological University Singapore 55.2
27 University of NEW SOUTH WALES Australia 54.7
28 The University of MELBOURNE Australia 54.4
29 TECHNION - Israel Institute of Technology Israel 54.1
30 University of WATERLOO Canada 53.9
31 ÉCOLE POLYTECHNIQUE France 52.6
32 University of TEXAS at Austin United States 52.0
33 PURDUE University United States 50.9
34 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 50.5
35 University of CALIFORNIA, San Diego United States 50.3
36= Indian Institute of Technology Bombay (IITB). India 49.9
36= AUSTRALIAN National University Australia 49.9
38= University of MICHIGAN United States 49.2
38= PEKING University China 49.2
40 Technische Universität MÜNCHEN Germany 48.7
41 The University of SYDNEY Australia 48.0
42 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 47.7
43 SEOUL National University Korea, South 46.0
44 Ecole Polytechnique Fédérale de LAUSANNE. Switzerland 45.2
45 University of MANCHESTER United Kingdom 44.8
46 University of ALBERTA Canada 44.6
47 MONASH University Australia 44.3
48 SHANGHAI JIAO TONG University China 43.8
49= University of Science and Technology of China China 42.3
49= National TAIWAN University Taiwan 42.3
49= EINDHOVEN University of Technology Netherlands 42.3
49= OSAKA University Japan 42.3
53 TEXAS A&M University United States 41.8
54 KTH, ROYAL Institute of Technology Sweden 41.5
55 CHALMERS University of Technology Sweden 41.3
56= The University of AUCKLAND New Zealand 40.8
56= Katholieke Universiteit LEUVEN Belgium 40.8
58 YALE University United States 40.7
59 Virginia Polytechnic Institute (VIRGINIA TECH) United States 40.4
60 University of EDINBURGH United Kingdom 40.2
61 University of QUEENSLAND Australia 40.0
62 University of CALIFORNIA, Santa Barbara United States 39.8
63= Politecnico di MILANO Italy 39.5
63= COLUMBIA University United States 39.5
65 Technische Universität BERLIN Germany 39.3
66 RENSSELAER Polytechnic Institute United States 38.7
67 JOHNS HOPKINS University United States 38.5
68 Universität STUTTGART Germany 38.0
69 University of HONG KONG Hong Kong 37.3
70= Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India 37.1
70= Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 37.1
72 Universität KARLSRUHE Germany 37.0
73 University of WISCONSIN-Madison United States 36.9
74= Indian Institute of Technology Madras (IITM) India 36.0
74= The CHINESE University of Hong Kong Hong Kong 36.0
76 VIENNA University of Technology Austria 35.9
77 Technical University of DENMARK Denmark 35.8
78 University of PENNSYLVANIA United States 35.0
79= MCMASTER University Canada 34.9
79= PENNSYLVANIA STATE University United States 34.9
81= University of MARYLAND United States 34.6
81= NORTHWESTERN University United States 34.6
83= University of CHICAGO United States 34.5
83= Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India 34.5
85 University of WASHINGTON United States 34.3
86 CHULALONGKORN University Thailand 34.0
87= University of SOUTHERN CALIFORNIA United States 33.9
87= Université de Montréal Canada 33.9
89 CITY University of Hong Kong Hong Kong 33.7
90= BANDUNG Institute of Technology Indonesia 33.5
90= University of CALGARY Canada 33.5
92 FUDAN University China 33.2
93 BROWN University United States 33.1
94= RMIT University Australia 33.0
94= HELSINKI University of Technology TKK Finland 33.0
96= UCL (University College London) United Kingdom 32.8
96= University of SOUTHAMPTON United Kingdom 32.8
98= TOHOKU University Japan 32.7
98= University of BIRMINGHAM United Kingdom 32.7
100 École Normale Supérieure, PARIS France 32.4

100 Universiti-universiti terbaik dalam Sains Alamiah dan Matematik

Saya petik dari ini

1 , 1 Harvard Univ USA
2 , 3 Univ California - Berkeley USA
3 , 8 Princeton Univ USA
4 , 6 California Inst Tech USA
5 , 4 Univ Cambridge UK
6 , 5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA
6 , 2 Stanford Univ USA
8 , 20 Tokyo Univ Japan
9 , 10 Univ Oxford UK
10 , 13 Univ California - Los Angeles USA
11 , 12 Cornell Univ USA
12 , 7 Columbia Univ USA
13 , 9 Univ Chicago USA
14 , 34 Univ Colorado - Boulder USA
15 , 27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland
16 , 22 Kyoto Univ Japan
17 , 17 Univ Wisconsin - Madison USA
18 , 35 Univ California - Santa Barbara USA
19 , 14 Univ California - San Diego USA
20 , 26 Univ Illinois - Urbana Champaign USA
21 , 15 Univ Pennsylvania USA
22 , 21 Univ Michigan - Ann Arbor USA
23 , 19 Johns Hopkins Univ USA
24 , 11 Yale Univ USA
25 , 52 Univ Paris 11 France
26 , 37 Univ Maryland - Coll Park USA
27 , 23 Imperial Coll London UK
28 , 16 Univ Washington - Seattle USA
29 , 38 Univ Texas - Austin USA
30 , 29 Northwestern Univ USA
31 , 39 Univ Paris 06 France
32 , 45 Univ California - Irvine USA
33 , 33 Univ Minnesota - Twin Cities USA
34 , 23 Univ Toronto Canada
35 , 76 Tohoku Univ Japan
36 , 61 Ohio State Univ - Columbus USA
37 , 42 Univ Utrecht Netherlands
38 , 57 Australian Natl Univ Australia
39 , 83 Ecole Normale Super Paris France
39 , 56 Tech Univ Munich Germany
41 , 87 Rice Univ USA
42 , 102-150 Georgia Inst Tech USA
43 , 91 Texas A&M Univ - Coll Station USA
44 , 43 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA
45 , 74 Univ Arizona USA
46 , 43 Univ California - Davis USA
47 , 99 Tokyo Inst Tech Japan
48 , 48 Univ Manchester UK
49 , 47 Rutgers State Univ - New Brunswick USA
50 , 76 Moscow State Univ Russia
50 , 102-150 Univ Massachusetts - Amherst USA
52-76 , 96 Arizona State Univ - Tempe USA
52-76 , 60 Carnegie Mellon Univ USA
52-76 , 32 Duke Univ USA
52-76 , 64 Hebrew Univ Jerusalem Israel
52-76 , 151-202 Iowa State Univ USA
52-76 , 67 Osaka Univ Japan
52-76 , 68 Purdue Univ - West Lafayette USA
52-76 , 102-150 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne Switzerland
52-76 , 102-150 Technion Israel Inst Tech Israel
52-76 , 102-150 Tel Aviv Univ Israel
52-76 , 99 Univ Bonn Germany
52-76 , 62 Univ Bristol UK
52-76 , 36 Univ British Columbia Canada
52-76 , 102-150 Univ California - Santa Cruz USA
52-76 , 25 Univ Coll London UK
52-76 , 53 Univ Edinburgh UK
52-76 , 51 Univ Florida USA
52-76 , 102-150 Univ Geneva Switzerland
52-76 , 102-150 Univ Hawaii - Manoa USA
52-76 , 65 Univ Heidelberg Germany
52-76 , 53 Univ Munich Germany
52-76 , 102-150 Univ Pisa Italy
52-76 , 50 Univ Southern California USA
52-76 , 99 Univ Strasbourg 1 France
52-76 , 102-150 Univ Sussex UK
77-107 , 102-150 Aarhus Univ Denmark
77-107 , 83 Boston Univ USA
77-107 , 70 Brown Univ USA
77-107 , 151-202 Colorado State Univ USA
77-107 , 151-202 Florida State Univ USA
77-107 , 90 Indiana Univ - Bloomington USA
77-107 , 97 Lund Univ Sweden
77-107 , 94 Nagoya Univ Japan
77-107 , 102-150 Natl Univ Singapore Singapore
77-107 , 30 New York Univ USA
77-107 , 203-304 Rensselaer Polytechnic Inst USA
77-107 , 151-202 Seoul Natl Univ South Korea
77-107 , 151-202 State Univ New York - Stony Brook USA
77-107 , 86 Stockholm Univ Sweden
77-107 , 102-150 Tsukuba Univ Japan
77-107 , 102-150 Univ California - Riverside USA
77-107 , 46 Univ Copenhagen Denmark
77-107 , 151-202 Univ Durham UK
77-107 , 102-150 Univ Frankfurt Germany
77-107 , 203-304 Univ Houston USA
77-107 , 151-202 Univ Mainz Germany
77-107 , 58 Univ North Carolina - Chapel Hill USA
77-107 , 102-150 Univ Paris 07 France
77-107 , 49 Univ Pittsburgh - Pittsburgh USA
77-107 , 75 Univ Rochester USA
77-107 , 102-150 Univ Roma - La Sapienza Italy
77-107 , 151-202 Univ Tennessee - Knoxville USA
77-107 , 93 Univ Utah USA
77-107 , 102-150 Univ Virginia USA
77-107 , 102-150 Univ Wuerzburg Germany
77-107 , 102-150 Weizmann Inst Sci Israel

Isnin, 10 Mei 2010

Rahmat Allah

Pukul 9.00pm, 10 Mei 2010: Hari ini saya pergi ke Klang sekali lagi. Saya turun dari Goldcourse ke 7Eleven untuk membeli top-up DiGi (kerana mahu menelefon pelajar saya mengenai Persatuan Mahasiswa Sains dan pelajar Latihan Mengajar) dan membeli Pau Sardin untuk melahap, sekadar mengalas perut.

Ketika saya keluar dari 7Eleven, saya terserempak dengan seorang gila beragama bukan Islam sedang terhendap-hendap di hadapan 7Eleven mungkin berasa lapar. Kemudian beliau mengelilingi sekitar kawasan tersebut untuk mencari sesuatu, mungkin mencari makanan, tapi apa yang saya lihat yang beliau ambil dari tong sampah berdekatan adalah plastik-plastik (tak tahu apa yang ingin beliau carikan)


Baiklah.


Tahu tak, apa yang terlintas di hati saya?


Serius.

Terlintas di perasaan saya ketika itu ialah mengenai DIRI SAYA: iaitu;

"Masyaallah, sayangnya Allah 'Azawajalla terhadap aku; Allah memberikan aku sihat tubuh badan dan sihat akal fikiran, manakala lelaki tersebut kurus kering dan akal fikran yang kurang waras. Allah menganugerahkan aku kehidupan yang baik dan makanan yang berkhasiat, manakala lelaki tersebut mempunyai kehidupan yang tak tentu arah dan makanan-makanan yang didapati daripada sampah sarap. Dua perkara tersebut yang terlintas di hati aku tidaklah begitu menggentar perasaan aku sangat, tetapi tidak ini; Allah 'Azawajalla menjadikan aku Islam, menikmati sunnahnya Rasulullah salallahu'al;aihi wassalam dan aku hidup dalam RahmatNya, dalam kasih sayangNya dan dalam nikmatNya. Manakala lelaki tersebut TIDAK. Dijauhnya beliau dari Rahmat-Nya, diharamkan beliau menghidu nikmat Allah, tidak dianugerahnya beliau akan agama Allah, ISLAM. Berkata hati kecil aku lagi, alangkah bagusnya orang miskin, orang melarat, orang papa, orang tertindas, orang tak berkeupayaan (OKU) tetapi beliau mati dalam agama Allah, berbanding dengan orang kaya, orang mewah, orang bangsawan, orang berkedudukan, orang berkepentingan dalamnegara, orang berpangkat, orang berpendidikan tetapi mereka mati dalam keadaan tidak Islam. Allahuakbar, takutnya saya memikirkan akan lelaki tersebut; Beliau adalah orang tak berkeupayaan, orang yang lemah, orang tak sihat tubuh badannya malah akalnya kurang waras, orang yang tidak dipandang langsung oleh masyarakat kemudian beliau tidak didatangi Islam pada dirinya, DUNIA dan AKHIRAT beliau TERSANGAT RUGI. TERSEDEIK SAYA BERASA UNTUK BERDETIIK SEUMPAMA PERASAAN INI "BAGAIMANALAH KALAU SAYA JADI SEPERTI BELIAU", Allahuakbar sangat takut saya untuk mendetikkan perasaan tersebut. DAN AKU AMAT BERSYUKUR KEPADA ALLAH KERANA MENGANUGERAHI RAHMAT YANG TERNILAI INI, IAITU HIDAYAH DAN RAHMAT ALLAH Bergenang airmataku sejenak"

Terfikir saya, bahawa iniLAH adalah peringatan berkala dari Allah kepada hambaNya sejenak.

Inilah nukilan sejenak saya di hadapan kiosk 7Eleven.
Bersyukurlah wahai pembaca sekalian, dengan nikmat ini terutamanya nikmat Islam. Pernahkah kita berfikir mengenai ini. MAHAL SUNGGUH NIKMAT INI.

Allahumusharif qulubi, sharif qulubana 'ala ta'atika

Wallahu'alam

Sabtu, 8 Mei 2010

Postulat 1

Sesuatu sistem zarah tersebut (dalam hal-hal kedinamikan zarah) tidak lagi diwakili dengan vektor kedudukan r(t), tetapi dengan fungsi gelombang iaitu Ψ(r,t) bersandar kepada "r kedudukan" dan "t masa"


Ψ dibunyikan Psi (bunyinya Sai)


Postulat 1

Fungsi gelombang mewakilkan sesuatu sistem tersebut yang mengandungi maklumat mengenai kedudukan dan masa sistem tersebut.


Contoh:


Zarah dalam Telaga Keupayaan Infiniti (1D): Ψ(x)=√(2/L) Sin(nπ/L)

Zarah Bebas Ψ(x) = A Exp[-(p.x)/ ћ]


Untuk pengetahuan pembaca diRahmati Allah, fungsi gelombang ini tiada mempunyai sebarang tafsiran fizikal, dengan kata lain ia tidak masuk akal untuk menakrifkan fizikal zarah (sistem) sebab ia adalah berNOMBOR KOMPLEKS. Maka untuk jadikan ia mempunyai tafsiran fizikal dalam pengukuran nanti, kita mesti menggunakan tafsiran Born iaitu |Ψ(r,t)|2.


Sebenarnya, Mekanik Kuantum yang kita anuti sekarang bermazhab Tafsiran Conpenhagen, sebenarnya banyak lagi mazhab-mazhab dalam Mekanik Kuantum antaranya yang paling keras mazhabnya adalah Mazhab Tafsiran EPR.


Tuan-tuan dan puan-puan, bermazhab apa? :-)

. Hahahhahaha.......


Wallahu'alam


Rabu, 5 Mei 2010

Minta maaf, entri ini tak ada kena-mengena dengan nilai-nilai akademikSangat comel, sehinggakan dilampirkan dalam blog saya, untuk berkongsi dengan pembaca sekalian. Terasa macam nak jadi bapa mungkin, hahahaha.....
Gambar ini saya ambil dari Facebook page yang tak dikenali.
Kecil-kecil lagi sudah diajarkan berhijab.

Barakallhu fiikum.

Keadaan Pejabat Alan Guth Profesor MIT

Keadaan pejabat Profesor Kosmologi MIT Alan Guth

Siapa Alan Guth, secara ringkasnya beliau seorang profesor di MIT dalam bidang kosmologi.
Sumbangan beliau dalam bidang kosmologi yang sedia maklum adalah Inflasi dalam pengembangan alam semesta. Beliau juga pengajar kursu Teori Tetali untuk prasiswazah, menggunakan buku Zwiebach. Pendek kata cuba klik disini

Di bawah terdapat beberapa gambar keadaan pejabat yang memang selayaknya bagi ahli fizik teori, tetapi ini teruk sangat. Saya ambil dari pautan ini. Hahahahahaha........


Mak Cik Cleaner, terfikir "Nak kemas atau tak nak kemas"


Cawan disebelah banjaran buku dan makalah itu
mungkin digunakan lagi oleh Prof Guth untuk minumTikus pun demam sebab tersesat jalan pulang ke sarang


Bersepah! Adakah ia perkataan yang sesuai untuk
menggambarkan pejabat Prof Guth
Meskipun bersepah pejabat beliau, tidak sah bagi ahli fizik teori tidak menconteng papan hitam mereka. Itu adalah "trade mark" ahli fizik teori dan kosmologi.

Isnin, 3 Mei 2010

Model-model Kosmologi

Teringinnya penulis cuba untuk mencoret coretan yang agak kerdil yakni mengenai model-model kosmologi yang kita cuba untuk menghambatnya, yang kita cuba untuk mengejarnya, juga yang kita cuba untuk menunjukkan keegoan bahawa kitalah tahu dan kitalah tak ragu.

Dan ketahuilah anda masih belum lagi tahu, kerana anda didatangi dalam keadaan kosong yang daif lagi naif.

Dilampirkan bersama, dua model kosmologi yang diendaptafsirkan secara KLASIK iaitu Teori Kenisbian Am dan seterusnya dilanjutkan perbincangannya mengenai model kosmologi yang moden yang berasaskan teori MODEN (Teori-M). Maka nikmatilah wahai pembaca diRahmati Allah 'Azawajalla.


Teori Kenisbian Am (TKA)


TKA memodelkan alam semesta kita yang mana alam semesta ini adalah bermula dari sesuatu titik yang sangat tumpat, yang dikenali sebagai singulariti (tafsiran matematiknya adalah had x->0 {1/x})

TKA menanggapi bahawa "masa" ada permulaannya (pelik bukan), iaitu ia bermula ketika berlakunya deguman besar. Bermaksud masa di katakan bermula pada deguman besar dan terus berkembang dan berjalan terhadap pengembangan alam semesta. Tetapi sebelum itu takrifan masanya agak pelik (tiada tafsiran fizikal), dipendekkan cerita mengenai hal ini jangan difikirkanlah kata sebahagian ahli fizik kosmologi, kerana kebimbangan model tersebut akan berbaur keTuhanan. Bagi sebahagian mereka, tiada campurtangan Tuhan dalam peciptaan Alam atau Hukumnya (menurut apa yang penulis fahami)

TKA tidak mampu menjawab persoalan "Apa yang berlaku sebelum Deguman Besar", meskipun terdapat beberapa andaian antaranya ialah fenomena sebelum deguman besar telah berlakunya "Fluktuasi Vakum" yang mematuhi prinsip Quantum Kromodinamik, namun ia bukannya daripada penjelasan TKA. QKD selalunya digunakan untuk memerihalkan hal-ehwal interaksi kuat, namun ia juga boleh memerihalkan secara fizikalnya berkenaan permasalahan Vakum.

TKA jugalah yang mengusulkan kewujudan permulaan alam semesta (deguman besar), kewujudan pengembangan alam semesta dan keruntuhan alam semesta.

Ramalan TKA mengenai pengembangan alam semesta yang tidak konsisten dengan pencerapan kadar pengembangan semasa alam semesta, maka ia perlu diperbaiki dengan cadangan bahawa alam semesta ini telah berlakunya INFLASI pada 10^-10 saat selepas deguman besar yang mana alam semesta ini mengembang melampaui laju cahaya, tetapi ia dibenarkan kerana ruangmasa dibenarkan untuk bergerak pada lampau laju cahaya. Implikasi daripada Inflasi, ramalan TKA telah diperbaiki dengan andaian fenomena Inflasi dalam teori tersebut. {INFLASI adalah kadar pengembangan dinamik secara mendadak yang melampaui laju cahaya, ia dicadangkan oleh ALAN GUTH Profesor MIT (Muka beliau sangat melucukan pada pandangan penulis) }


Teori-M

Teori-M pula meramalkan kewujudan objek terlanjut (extended object) iaitu yang dikenali sebagai "membrane" iaitu 3-brane.

Teori-M juga menjangkakan bahawa membran tersebut menghuni dalam ruang bermatra lebihan (dimensi lebih daripada 4), dalam Model Randall-Sundrum pula mendapati bahawa membrane tersebut menghuni dalam ruang lima matra.

Berbezanya dengan TKA, Model Kosmologi berasaskan Teori-M mendapati bahawa masa tiada permulaannya, kerana deguman besarnya tidak lagi permulaan masa menurut kiasan Teori-M. Ini bermaksud terdapatnya suatu jasad (yang sangat besar) yang sedia ada dan sudah tentu masa sememangnya sedia ada pada waktu itu. Masa tiada mutlaknya permulaan.

Kejadian Alam semestanya juga berbeza, iaitu ia tidak bermula dari singulariti (satu titik kecil). Tetapi bermula daripada perlanggaran diantara dua jasad gergasi, yang memberikan satu deguman besar dalam jasad gergasi yang kita diami. Sebelum itu, jasad gergasi yang dimaksudkan disini ialah "brane". Terdapatnya dua brane, yang mempunyai matra lebihan berbentuk layer terbentang luas (pada andaian fizikawan). Kemudian ia mengalami pelanggaran yang sangat dahsyat yang mana hasil perlanggaran tersebut yang memberikan tenaga kinetik dan haba yang dijelmakan melalui pematuhan keabadiaan jisim-tenaga, yang menghasilkan jasad berjisim dan sinaran dalam brane yang kita diami sekarang. Namun Model Kosmologi berasaskan TKA masih lagi dipatuhi untuk hal "deguman besar".

Tidak boleh lagi digunakan istilah alam semesta dalam permodelan kosmologi berasaskan teori-M, kerana model brane tersebut menjangkakan bahawa perlanggaran tidak hanya berlaku malahan berkali-kali dan sangat banyaknya (dikatakan sebanyak 10^500 alam semesta terjadi daripada pelanggaran tersebut, ia dikira dengan ruang de-Sitter). Maka mungkin perlu rasanya penulis memperkenalkan istilah baru ALAM NEKAMESTA (multiverse).

Alam semsta sememangnya wujud, dan ia mengalami kitaran berulang-ulangan perlanggaran seperti yang dimaklumkan.

Alam semesta yang berasaskan teori-M masih lagi mematuhi model kosmologi beracuan TKA iaitu dalam hal pengembangan alam semesta, dan penciptaan jirim dan radiasi selepas deguman besar. Juga ia boleh berlakunya keruntuhan besar. Inflasi juga masih lagi diterima dalam hal ini untuk menyelaras model kosmolgi dengan pencerapan yang diperolehi.


Komen penulis

Alam semesta sememangnya banyak. Tapi malangnya kebanyakan alam semesta yang diciptakan tersebut MUNGKIN mempunyai aturan fizik yang sangat BERBEZA dengan aturan fizik dalam alam semesta yang kita diami ini. Aturan fizik yang kita diami sekarang adalah bersesuaian dengan keabdian kehidupan manusiawi. Mungkin alam semesta yang lain mempunyai daya graviti yang menolak atau tiada takrifannya masa dan ruang, atau tiada jirim, jisim atau cahaya, agak janggal kedengarannya bukan, tetapi pendirian adalah tak mustahil. Tambahan lagi, jika konsep ini diterima maka kita dapati seolah-olah ia memenangkan Prinsip Anthropic dan juga umat berakidah Humanisme bertempik riang, kerana model ini mengandaikan bahawa ALAM SEMESTA YANG KITA DIAMI ADALAH BERSESUAIAN DENGAN KEHIDUPAN SEJAGAT MANUSIAWI. Petikan juga hampir sama dengan Prinsip Antropic dan fahaman Humanisme yang menafikan campurtangan Tuhan dalam hal-ehwal penciptaan Alam Semestan dan hukumnya.

Keduanya, alam semesta yang diciptakan berkemungkinan akan ada juga sebahagiannya mengalami keruntuhan sama ada dalam tempoh yang sangat lama atau secara tiba-tiba selepas kejadian. Wah, kita bercakap seakan-akan kita arif berkenaan alam.


Demi Allah, dengan rasa tersungkur sujud padaNya yakni al-Badi' (mencipta sesuatu tanpa ada sebarang rujukan atau model), memohon kepada-Nya dilindungi azab neraka.

Semakin hari, semakin menelaah tentang alam, semakin mendekati rasa kehambaanku kepada-Nya yakni al-Khaliqul Badi'

Wallahu'alam

Patrick Starfish Cuba Meragui Tabii, Spongebob Squarepant Pula Cuba Menyelusuri Falsafahnya

Kebencian saya mula terpapar dengan takrifan hukum alam semesta yang pelbagai. Pelbagai dalam hal yang berbeza, ia mungkin tertarif untuk sesuatu hal tetapi tidak untuk yang lain. Pelik bukan. Apakah sewenang-wenangnya Tuhan ciptakan hukum alam ini mudah untuk ditakrifkan, itulah persoalannya.

Pelbagai kata-kata cendekiawan telah diucapkan yang bersyahwat kepada falsafah tabii ini, antaranya yang mungkin kita sudah sangsikan adalah "Adakah Tuhan bermain dadu". Itulah keraguan mekanik kuantum. Bagaimana pula keraguan pada Teori Kenisbian Am?

Ruang dan masa, bagaimana pula tafsirannya. Adakah ia hanya tafsiran dari kalangan ahli falsafah sahaja, tidak bagi fizikawan. Betul! ia hanya sekadar intisari falsafah sebab tiada bukti ujikaji secara fenomenolgi diajukan, bagaimana untuk saya katakan ia adalah fizik!

Kenapa saya berkata demikian, kerana RUANG MASA masih lagi diragukan, walhal perkara itu nampak remeh bukan?

Lihatlah lafaz saya "sekarang pukul 12.20am" --> Masa , "saya tinggal di Tanjung Malim" -->Ruang - alahai remehnya. Itu penafsiran orang khalayak, itu pemahaman orang kebanyakan dan itu juga apa yang telah saya senangi sejak kecil lagi mengenai RUANG dan MASA.

Masalah konsep "jisim" pun masih diragukan! Bagaimana pula kita nak menceritakan pada pelajar sekolah mengenai konsep Inersia, sedangkan "jisim" itu pun diragui. Diragui secara klasik dan moden, diragui menerusi teori kenisbian am dan juga teori medan kuantum (katanya medan Higgs bertanggungjawab ke atas jisim zarah asas dalam Model Lazim)

Bagaimana?

Fikir, fikir dan terus berfikir.
Nasihat ringkas saya, jangan difikirkan mengenai Zat Tuhan mahupun secara takwil, tajsim, tamsil, tashbih, takyif dan tahrif. Kerana ia tidak layak untuk kamu fikirkan dan tidak tercapai untuk kamu maksudkan, wahai makhluk Allah.

Wallahu'alam