Sabtu, 28 Ogos 2010

Insyaallah, anak-anak kita nantiAnak kecil ini memperlihatkan kebolehan beliau menghafal beberapa surah daripada al-Quran. Saya tertarik dengan sifat anak kecil ini yang agak pemalu, masih kecil sudah ada sifat mulia iaitu "malu"


Manakala anak kecil ini pula menghafal beberapa surah daripada al-Quran. Lebih menarik lagi, anak kecil ini berbangsa Melayu. Saya tertarik juga, ketika anak kecil ini menegur Ustaz Kazim mengenai beberapa masalah Tajwid, jadi silalah menonton


Antara tiga video yang dilampirkan, video inilah yang paling saya suka dan membuat saya tersenyum melihat kecomelan anak kecil ini. Demi Allah, saya kagum dengan anak kecil ini menjawab beberapa soalan-soalan mengenai Akidah, Syariat, Fekah dan Sirah. Anak kecil ini menjawab setiap soalan yang diajukan dengan lancar dan sangat comel sekali, anak kecil hafizahullah (Dalam peliharaan Allah)

Antara soalan yang membuat saya kagum ialah:

Di manakah Allah?, Siapakah "madhu bi'alaihim"? Siapakah "dhalliin"? Siapakah firqah (cabangan atau pecahan kumpulan) yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan? Siapakah alim yang menafikan masalah tersebut?

Anak kecil ini mengutamakan Tauhid dan membenci Syirik. Mengikut Sunnah dan membenci Bida'ah.

Semoga kita dalam rahmat Allah, sangat tersentuh akan video-video di atas.

Barakallahu fiikum

Tiada ulasan:

Catat Ulasan