Sabtu, 16 Jun 2012

Bunuh Diri?

Rajah 1: Dibunuh atau tak dibunuh?

Tadi saya terbaca mengenai idea  Max Tegmark dalam mekanik kuantum, iaitu mengenai "Bunuh Diri Kuantum".

?

Bunuh Diri Kuantum adalah merupakan Ujikaji Imajinasi berdasarkan idea-idea mekanik kuantum yang sedia ada, iaitu Mazhab Copenhagen dan Mazhab Alam Banyak Everett ke atas Ujikaji Kucing Schrodinger. Ujikaji Imajinasi menggunakan kedua-dua idea tersebut ke atas Pengujikaji itu sendiri (menggantikan kucing dalam Ujikaji Kucing Schrodinger). Saya lampirkan ujikaji seperti di bawah.


------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajuk
Ujikaji Imajinasi ke atas Copenhagen dan Alam Banyak Everett.

Objektif Kajian
1) Menentu sahkan idea-idea mekanik kuantum
2) Mengkaji peranan pencerap ke atas superposisi keadaan

Radas/Bahan
1) Diri anda (sebagai pengujikaji)
2) Kotak
3) Pistol
4) Kebuk penjana zarah kuark

Kaedah Kajian
1) Pengujikaji (anda) dimasukkan ke dalam sebuah kotak
2) Pistol diisikan dengan peluru
3) Picu pistol tersebut dihubungkan dengan penjana zarah kuark
4) Setiap kali picu pistol itu ditekan penjana zarah kuark itu akan diaktifkan
5) Jika zarah kuark itu diukur berpusing arah jam, maka pistol itu diberikan isyarat untuk menembak
6) Jika zarah kuark itu diukur berpusing lawan arah jam, maka pistol itu diberikan isyarat untuk tidak menembak
7) Langkah 2,3 dan 4 dilakukan berulang kali.


Dapatan Kajian

1) Pada pertama kali picu itu di tekan, penjana zarah kuark mengukur zarah kuark itu berpusin arah jam dan pistol itu menembak. Pengujikaji itu mati ditembak.
2) Pada kali kedua picu itu ditekan........ ?

Sekejap.... Bukankah picu itu ditekan buat pertama kali itu menunjukkan zarah kuark berpusing arah jam dan pengujikaji itu mati. Bagaiman pula datangnya, picu itu ditekan kali kedua?

3) Dan picu itu ditekan diulang-ulang secara berterusan (terpermanai kalinya)

?

Huh, lagi serabut.

Perbincangan
 
Seperti yang kita sedia maklum bahawa setiap kali proses ini berlaku, pengujikaji itu berada dalam keadaan "superposisi", berkeadaan MATI dan HIDUP (atau 50% Hidup dan 50%Mati) dan kita sedia maklum bahawa dalam Mazhab Copenhagen yang dianuti oleh Niels Bohr dan Werner Heisenberg menyatakan bahawa "Pencerap" lah yang memberikan "hasil dapatan tertakrif". Oleh itu, pencerap juga meruntuhkan salah satu keadaan. Pengujikaji itu men"cerap" melalui rasa MATI atau HIDUP selepas picu itu ditekan, dalam hal ini Tafsiran Copenhagen dipatuhi.

Baik, bagaimana pula picu kali itu boleh ditekan? Dalam hal ini, jika kita kaitkan dengan Mazhab Alam Banyak Everett dan menyatakan bahawa Pengujikaji itu mencerap MATI kerana beliau berada di Alam yang dicerapnya MATI, manakala bagi Pengujikaji yang Hidup pula berada pada Alam yang dicerapnya HIDUP, dengan kata lain, Alam itu terpisah kepada dua alam, iaitu Alam Pengujikaji itu MATI dan Alam Pengujikaji itu HIDUP. Ini kerana Mazhab Alam Banyak Everett tidak mempertimbangkan "Keruntuhan Fungsi Gelombang" yang terkandung dalam rukun Mazhab Copenhagen.

Rajah 2: Lakaran mengenai idea Everett, alam terpisah kepada dua; MATI atau HIDUP


Nah, bagi menjawab persoalan "bagaimana pula picu kali itu boleh ditekan?", Max Tegmark menggabungkan kedua-dua idea tersebut, iaitu picu itu boleh ditekan kali kedua meskipun kali pertama ditekan dan pengujikaji itu mati. Kerana kuantum tidak membenarkan "keadaan" itu satu sahaja, selepas pengujikaji itu mati iaitu mati, tetapi perlu kepada situasi awalnya, iaitu HIDUP atau MATI (dengan kebarangkalian masing-masing, 50%). Dengan kata lain yang menjanggalkan, untuk picu itu ditekan buat kali kedua, si pengujikai itu perlu HIDUP semula (saya tak pasti keadaan yang bagaimana) dan menekan picu pistol itu sama ada menembak atau tak. Begitulah seterusnya, keadaan itu berulang dan terus berulang.


Kesimpulan
Biar Betik?

Refleksi Diri
Tak perlu melaku Ujikaji Bunuh Diri ini, kalau memperlajari mekanik kuantum lama-kelamaan boleh bunuh diri ni. Hahahaha...... Gurau saja tuan-puan.

Selanjutnya, wallahu ta'ala a'lam


Rajah 3: Bunuh Diri Kuantum yang dikarikaturkan

1 ulasan:

  1. rasanya tiada saintis yang berani menjalankan ujukaji ini kerana mereka sedia maklum kesudahannya. hihihi...

    satu soalan, terpermanai tu maksud kepada perkataan "infinity" ke?

    BalasPadam