Rabu, 28 Ogos 2013

Menyelusuri Teori Kesatuan Gedang SU(5), Protonnya Tidak Mereput, Apakah?

Baru-baru ini saya baru berjaya menerbitkan kewujudan B-L dalam Teori Kesatuan Gedang bersimetri SU(5). Tapi yang menariknya adalah B-L hanya berlaku pada kuark jenis-bawah (down-like), tetapi tidak bagi jenis-atas (up-like). Kemudian terdapat beberapa ungkapan dalam persamaan yang telah saya perolehi tidak saya dapat analisis lagi. Huhuhuh....


Nombor quantum B-L, Jenis-Bawah dan Jenis-Atas

Saya cuba mencari rajah Feynman bagi pereputan proton, ternyata rajah Feynman untuk kuark jenis-bawah tidak berlaku dan hanya ada rajah bagi jenis-atas seperti berikut
Rajah 1: Pereputan proton 

Proton adalah hadron yang terdiri daripada tiga zarah keunsuran u-u-d (atas-atas-bawah, kuark tidak boleh hidup secara bebas kerana kekangan fenomena kebebasan asimptotik). Kemudian muon tersebut mereput kepada dua-gamma (oleh itu kita dapat mencerap kesahan pereputan proton melalui pengesanan sinar gamma). Pereputan tersebut diramalkan mempunyai masa pereputan sekitar 10^33 tahun, tapi malangnya pereputan tersebut tidak dapat dicerap oleh Pengesanan Cherenkov oleh Super Kamio-kane (idea dalam ujikaji ini adalah mereka mencerap kewujudan sinar gamma dari kolam air yang mana kita tahu bahawa air (H2O) mempunyai atom hidrogen (yang mengandungi zarah proton), makna kata daripada 33atom H akan mereputan satu proton sahaja). Dengan kata lain, pereputan zarah proton tidak wujud.

Tapi tak tahu pula. Apakah pereputan proton boleh berlaku pada zarah jenis-atas sahaja, tetapi tidak bagi jenis-bawah? -Wallahu a'lam


Penggunaan  Teorem Noether

Saya menggunakan teorem Noether untuk mendapatkan kuantiti yang terabadi, iaitu nombor quantum B-L!
Ternyata teorem dari Emmy Noether tidak sia-sia, hehehehe...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tatanda
Jenis-atas (up=like) adalah; up, charm dan top.
Jenis-bawah (down-like) pula, down, strange dan bottom.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan