Selasa, 26 Januari 2010

Kitab-kitab Hadist

Kitab-kitab hadits dan syarah hadits yang masyhur dan menjadi rujukan yaitu:

1) Shahih Bukhari
2) Shahih Muslim
3) Sunan Tirmidzi
4) Sunan Abi Dawud
5) Sunan Nasai
6) Sunan Ibnu Majah

Enam kitab diatas dikenali sebagai Sunan Sittah, Bukhari dan Muslim kita tak panggil sebagai Sunan sebab kedua kitab tersebut sekadar menghimpun semua hadist-hadist yang shahih sahaja, kita kenalinya sebagai Jami'ul Shahih Imam Bukhari dan Jami'ul Imam Muslim. Bezanya Imam Muslim, beliau menghimpun semua hadist dari perlbagai sanad yang shahih meskipun hadist-hadist tersebut mempunyai hampir maksud malahan berbeza dari segi perkataan sahaja manakala Bukhari memiliki satu hadist sahaja untuk satu-satu perihal dan hadist tersebut lebih sangat Shahih. Manakala kita kenali SUNAN pada kitab sunan sittah yang lain adalah disebabkan oleh penyusunan hadist-hadistnya berdasarkan masalah-masalah fekah. Meskipun terdapat hadist-hadist dha'if, tetapi dha'if tidak mungkar (sekadar hassan, dan lemah sedikit sahaja)

Seterusnya kitab hadist;

1) Muwatha Imam Malik
2) Sunan Ad Darimi
3) Musnad Imam Ahmad

Saya berasa KAGUM dengan kitab Muwatha Imam Malik, SEBAB sanadnya antara Imam Malik dan Rasulullah salallahu'alaihi wassalam hanya sekitar tiga sanad sahaja (wah.... Imam Bukhari dan Muslim lebih tiga sanad malahan ada yang sampai lapan sanad). TETAPI hadist sebegini adalah sangat sedikit, sebahagian ulama hendak meletakkan kitab Muwatha Imam Malik tinggi daripada Shahih Bukhari, tetapi hadist dalam kitab tersebut (Muwatha) sangat sedikit.

Musnad Imam Ahmad (Imam Hanbali) adalah kitab hadist yang disusunkan berdasarkan nama-nama sanad atau penyampai hadist bermula dengan huruf "alif" sehingga huruf "ya". Imam Ahmad adalah guru Imam Bukhari dan Muslim.

Terdapat juga syarah hadits:
1) Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari
2) Syarah Shahih Muslim Imam An Nawawi
3) Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi
4) Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud
5) Syarah Sunan Nasai Imam As Suyuthi
6) Syarah Sunan Ibnu Majah Imam As Sindi
7) Muntaqa Syarah Muwatha Imam Malik

Syarah disini bermaksud memperjelaskan lagi maksud hadist dari segi istinbat hukum, nahu, kritikan sanadnya dan matan. Sekiranya kitab hadist tersebut terdapat tiga jilid maka Syarah Kitab tersebut adalah berjilid-jilid (untuk syarahkannya sangat panjang lebar).

Saya ingin bercerita sedikit pasal Kitab Syarah Shahih Imam Bukhari iaitu Muhadistin Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani....... wahh dia seorang yang sangat hebat dan dikenali sebagai GENIUS HADIST oleh orang sezamannya. Beliau juga pengarang KITAB JARH WA TA'ADIL iaitu kitab yang membicara kritik-kritikan ke atas sanad dan perawi..... wahh hebat tuh... bagi saya SEMUA MUHADISTIN hebat-hebat belaka,,,,,, saya sedih sekarang adalah kita suka kutuk dan menghina muhadistin.

TAHU TAK PEMBACA YANG DIRAHMATI ALLAH
Satu hadist yang dikeluarkan, dicarinya siapa yang menceritakannya (sanad), kemudian dikritik sanadnya sama ada Tsiqah atau Kazab (ada banyak istilah yang lain) dan sanad dalam satu hadit bukan seorang tapi 5 ke 9 sanad (setiap seorang sanad dikritik) dan YANG LEBIH MENARIK adalah dikritiknya juga PENGKRITIK SANAD juga...... Sebagai contoh Imam Malik mengkritik Ibnu Ishak dengan istilah KAZAB (Pembohong), kemudian Imam Malik dikritik dan dikaji bahawa Imam Malik bukannya mengata Ibnu Ishak pembohong, tetapi mengenai Ibnu Ishak yang mengata Kitab Muwatha Imam Malik adalah lemah, maka Imam Malik berkata Pembohong atas hal tersebut, ini bermaksud atas kesalahfahaman sahaja, maka Ibnu Ishak diangkat martbat hadistnya (kesanadannya) sebagai Tsiqah (percaya)

Makna kata adalah SUSAH untuk kita katakan hadist yang diterbitkan tidak boleh pakai...... Sebab hadist tersebut melalui proses seperti diatas dan sangat ketat kaedahnya. MORALNYA janganlah tinggalkan hadist yang shahih.

Masyaallah HEBAT SUNGGUH ILMU HADIST

Wallahu'alam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan